Janusmed

sotrovimab
  • sotrovimab

12/2/2022

Janusmed riskprofil

Riskprofil

Tjänsten ger generell information utifrån substansens egenskaper och tar inte hänsyn till ålder, kön eller aktuell dosering. Riskprofil omfattar läkemedelssubstanser som utövar betydande systemisk effekt vilket även inkluderar läkemedelssubstanser som administreras topikalt.

Förstoppning

Förstoppni-ng

Sedering

Sedering

Antikolinerga effekter

Antikoline-rga effekter

Blödnings-benägenhet

Blödnings-benägenhet

Ortostatism

Ortostatis-m

Förlängt QT-intervall

Förlängt QT-intervall

Serotonerga effekter

Serotonerg-a effekter

Risk för njurpåverkan

Risk för njurpåverk-an

Risk för kramper

Risk för kramper

Läkemedelsprodukt / substans
(Click to sort Ascending)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
sotrovimab
?
Finns inte i Janusmed riskprofil
Riskegenskap
(Click to sort Ascending)
Klass
(Click to sort Ascending)

Förstoppning

- -

Sedering

- -

Antikolinerga effekter

- -

Blödnings-benägenhet

- -

Ortostatism

- -

Förlängt QT-intervall

- -

Serotonerga effekter

- -

Risk för njurpåverkan

- -

Risk för kramper

- -