Janusmed

sotrovimab
  • sotrovimab

2/21/2024

Janusmed riskprofil

Riskprofil

Lägg till

Förstoppning

Förstoppni-ng

Sedering

Sedering

Antikolinerga effekter

Antikoline-rga effekter

Blödnings-benägenhet

Blödnings-benägenhet

Ortostatism

Ortostatis-m

Förlängt QT-intervall

Förlängt QT-intervall

Serotonerga effekter

Serotonerg-a effekter

Risk för njurpåverkan

Risk för njurpåverk-an

Risk för kramper

Risk för kramper

Läkemedelsprodukt / substans
(Click to sort Ascending)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
sotrovimab
?
Finns inte i Janusmed riskprofil
Riskegenskap
(Click to sort Ascending)
Klass
(Click to sort Ascending)

Förstoppning

- -

Sedering

- -

Antikolinerga effekter

- -

Blödnings-benägenhet

- -

Ortostatism

- -

Förlängt QT-intervall

- -

Serotonerga effekter

- -

Risk för njurpåverkan

- -

Risk för kramper

- -