Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighet för Janusmed

Region Stockholm står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Janusmed uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vårt mål är att janusmed.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett eventuella funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel man använder.

Vi håller successivt på att utveckla janusmed.se för att förbättra tillgängligheten.

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Målsättningen är att åtgärda bristerna i samband den fortsatta utvecklingen som vi ska genomföra närmaste åren och där vi tillgängliggör ytterligare kunskapsstöd via den gemensamma sökfunktionen.  

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Du kan kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av våra kunskapsstöd.

Du kan kontakta oss på:

E-post: e-tjanster.hsf@regionstockholm.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Du kan även vända dig till Myndigheten för digital förvaltning, om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid sökning av läkemedel eller substans

  • Vid modifiering av länkfärger genom tillgänglighetsverktyg så kan i vissa fall låga kontrastvärden förekomma. WCAG 1.4.3. Nivå AA
  • För skärmar med lägre upplösning kan både vertikal och horisontell navigering krävas för att ta del av all information. WCAG 1.4.10 Nivå AA
  • För förhöjda värden av teckenavstånd, ordavstånd, radavstånd och paragrafavstånd kan visst innehåll bli svårare att ta del av. WCAG 1.4.12 Nivå AA
  • Sök-fältet har ingen aria-label eftersom det är ett externt paket som vi använder i Janusmed och därför kan vi inte ändra det. WCAG 3.3.2 Nivå A

Hur vi testat webbplatsen

Vi gör kontinuerliga självskattningar (intern testning) av https://janusmed.se i samband med att nya versioner av webbplatsen publiceras.

Den senaste versionen är publicerad 2024-03-13.