Om Janusmed

– för säker läkemedelsbehandling genom livet


Region Stockholm tillhandahåller evidensbaserade och producentobundna kunskaps- och beslutsstöd som bidrar till säkrare läkemedelsanvändning. Tjänsterna är samlade under det gemensamma namnet Janusmed. De finns både på webben via Janusinfo.se och integrerade i olika journalsystem, bland annat via Region Stockholms eget beslutsstöd Janusmed integrerad (tidigare Janusfönster). 

 

Följande kunskapsstöd ingår i Janusmed:

 • Interaktioner
 • Riskprofil
 • Fosterpåverkan
 • Amning
 • Njurfunktion
 • Kön & genus 
 • Äldre – endast via Janusmed integrerad
 • Biverkning – endast via Janusmed integrerad

Kunskaps- och beslutsstöden bidrar till

 • bättre patientsäkerhet
 • högre effektivitet
 • kontinuerligt lärande
 • jämlik vård

Krav på webbläsare

Tjänsterna är anpassade för Microsoft Edge och Google Chrome.

Från den 1 juni 2022 så kommer det inte längre att vara möjligt att använda beslutstödet Janusmed Integrerad i webbläsaren Internet Explorer (IE).

Janusmed integrerad är en ”knapprad” integrerad i journalsystemet. Den visar varningar genom olika färg-, siffer- och bokstavskombinationer utifrån läkemedelsprodukternas i patientens läkemedelslista och indikerar den allvarligaste varningen för respektive källa.

Vi stödjer inte längre Internet Explorer vid utveckling och uppgraderingar av Janusmed integrerad. Tekniken behöver uppdateras och Microsoft upphör med support av Internet Explorer i vissa versioner av Windows den 15 juni 2022.

För att undvika risken att felaktig information visas för slutanvändare kommer åtkomst med Internet Explorer således att spärras helt och innehållet i beslutstödet kommer inte visas om webbläsaren inte byts.

Således kommer ”knappraden” med information om läkemedel inte längre visas. Det innebär exempelvis att det inte längre gå att få varning för läkemedelsinteraktioner eller läkemedel som är olämpliga vid graviditet.

Vi rekommenderar därför journalsystemen snarast byter till en annan webbläsare som vi stödjer, exempelvis Edge eller Chrome.

I journalsystem som inte genomför bytet kommer beslutsstödet bli spärrat.

Vid frågor, vänligen kontakta oss på e-tjanster.hsf@regionstockholm.se

Mer information

Läs mer på www.vardgivarguiden.se/janusmed

Kontakt

Ansvarig tillverkare av Janusmed kunskaps- och beslutsstöd är:

Region Stockholm
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 6909
102 39 Stockholm

Vi tar gärna emot frågor och synpunkter på innehållet, eller anmälan om avvikelser.
Ärenden hanteras kontorstid måndag-fredag.

Kontakta oss via e-post: e-tjanster.hsf@regionstockholm.se