Så här söker du i Janusmed

Det går att söka på antingen produktnamn eller substansnamn för ett eller flera läkemedel.

  • Skriv in 5 tecken i sökfältet och välj sedan det läkemedel du vill söka på i dropplistan genom att klicka på det/den eller trycka ”enter” (snabbkommando ”tab” för att gå direkt ner i listan).
  • Om du vill söka på licensläkemedel eller avregistrerade läkemedel, klicka i rutan längst till höger under inmatningsfältet; ”Inkludera utgångna/ej tillgängliga läkemedelsprodukter”.
  • Ta bort ett valt läkemedel från listan genom att trycka på det röda krysset ”Rensa sökning”.
  • Janusmed njurfunktion har delvis ett eget sökförfarande eftersom man där kan mata in patientdata för att få anpassade rekommendationer.

Sökningen i Janusmed sker samtidigt i samtliga kunskapsstöd. Minst fem tecken krävs i sökfältet, ju fler tecken som skrivs in desto mer exakta träffar visas i listan. Produkter med korta namn visas också (t.ex. Yaz). Observera att dropplistan bara visar läkemedel som finns med i ett eller flera av kunskapsstöden i Janusmed. Skriver du ett namn i sökfältet som inte finns i Janusmed kommer det inte att visas i dropplistan och är då inte heller sökbart.

Det går bra att blanda substansnamn och produktnamn i samma sökning. Substansnamn markeras med ett s efter namnet i dropplistan, produktnamn följs av läkemedelsform i parentes. Hittar du inte den läkemedelsprodukt som du söker prova då att söka på substansnamn. Uppdatering mot aktuellt produktsortimentet i Sil sker löpande, men det finns en viss fördröjning gentemot uppdateringarna i Sil1

För sökning på substansnamn i Janusmed används det rekommenderade svenska namnet enligt NSL2 . I enstaka fall, som t.ex. för vitaminer där flera vedertagna benämningar frekvent används, är det möjligt att söka på flera dito, t.ex. vitamin C och askorbinsyra. Sökning på vitamin C kommer att ge träff på askorbinsyra som är det rekommenderade svenska namnet enligt NSL.

Växtbaserade och naturläkemedel är sökbara i olika grad i de olika kunskapsstöden i Janusmed.

I Janusmed interaktioner och riskprofil finns även information om vissa födoämnen, alkohol och rökning som kan påverka läkemedel. Klicka i rutan under sökfältet för att se dessa.

Se mer detaljerad information i användarhandledningen för respektive kunskapsstöd.
Det går att spara länkadressen (URL) till den information som presenterats som resultat av en sökning.