Janusmed

Janusmed

Janusmed innehåller evidensbaserade kunskaps- och beslutsstöd som bidrar till säkrare läkemedelsanvändning. Stöden produceras av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm och tillhandahålls för hela Sverige. Mer information om respektive stöd finner du under Info på den grå balken ovan.

Här kan du söka information om interaktioner och läkemedelsanvändning vid graviditet och amning. Klicka på knapparna för att se resultat i det kunskapsstöd du är intresserad av. Instruktioner för hur du söker finns här: Så här söker du.

Om du huvudsakligen är intresserad av ett kunskapsstöd går det att bokmärka direktadressen:
https://janusmed.se/interaktioner
https://janusmed.se/riskprofil
https://janusmed.se/njurfunktion
https://janusmed.se/fosterpaverkan
https://janusmed.se/amning
https://janusmed.se/genus