Janusmed

Välj annan webbläsare än Internet Explorer

Internet Explorer slutar utvecklas av Microsoft. Använd Google Chrome eller Microsoft Edge vid användning av Janusmed kunskapstjänster.

5/21/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed interaktioner

Interaktioner

Tjänsten ger generell information utifrån substansens egenskaper och administreringssätt och tar inte hänsyn till patientens ålder, kön eller aktuell dosering.