Användarvillkor

1. Region Stockholm tillhandahåller evidensbaserade och producentobundna kunskaps- och beslutsstöd som bidrar till säkrare läkemedelsanvändning. Tjänsterna är samlade under det gemensamma namnet Janusmed. Dessa användarvillkor gäller vid användning av Janusmed kunskapsstöd via Region Stockholms webbkanaler.

De kunskapsstöd som omfattas av dessa användarvillkor är Janusmed interaktioner, Janusmed riskprofil, Janusmed njurfunktion, Janusmed fosterpåverkan, Janusmed amning och Janusmed kön och genus.

2. Genom att använda Janusmed kunskapsstöd eller på annat sätt ta del av innehållet i Janusmed kunskapsstöd via Region Stockholms webbkanaler godkänner du dessa användarvillkor och åtar dig att endast använda Janusmed kunskapsstöd i enlighet med dessa.

3. Innehållet i Janusmed kunskapsstöd uppdateras regelbundet, i vissa fall dagligen, och användare informeras inte i förhand om detta.

4. Region Stockholm garanterar inte att informationen i Janusmed kunskapsstöd är fullständig, riktig eller uppdaterad.

5. Region Stockholm innehar upphovs- och äganderätt till innehållet i Janusmed interaktioner, Janusmed riskprofil, Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning. Region Stockholm ansvarar endast för hur innehållet återges i Janusmed interaktioner, Janusmed riskprofil, Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning, när dessa publiceras via den egna kanalen https://Janusmed.se

6. Medbase Oy (2398201-9) innehar upphovsrätt, äganderätt och övriga immateriella rättigheter till innehållet i kunskapsstödet Janusmed njurfunktion. Region Stockholm översätter innehållet till svenska och ansvarar för hur innehållet återges i Janusmed njurfunktion när det publiceras via den egna kanalen https://Janusmed.se. Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller delar av innehållet i Janusmed njurfunktion, utan rättighetsinnehavarens tillstånd är förbjudet, med undantag för utskrift för personligt bruk.

7. Innehållet i Janusmed interaktioner, Janusmed riskprofil, Janusmed njurfunktion, Janusmed fosterpåverkan, Janusmed amning och Janusmed kön och genus får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges. Anges på svenska enligt: Region Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Janusmed ”namn på kunskapsstödet”. Tillgänglig via janusmed.se/”namn på kunskapsstödet”. Citerad år/månad/dag.
På engelska: Region Stockholm, the Health and Medical Care Administration. Janusmed ”name of knowledgebase”. Available at: https://janusmed.se/”name of knowledgebase”. Accessed Month/Date/Year.

8. När Janusmed kunskapsstöd länkar till, eller länkas från, andra webbplatser innebär det inte att Region Stockholm godkänner eller stöder de åsikter eller den information som förmedlas på dessa webbplatser.

9. Region Stockholm tar inget ansvar för skador som orsakats av sabotage eller virus i Janusmed kunskapsstöd och hemsidor som Janusmed kunskapsstöd länkar till, eller länkas från.

10. Den som använder eller på annat sätt tar del av informationen i Janusmed kunskapsstöd gör detta på eget ansvar. Region Stockholm ansvarar inte i något fall för direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma med anledning av användning av Janusmed kunskapsstöd.

11. Region Stockholm garanterar inte att Janusmed kunskapsstöd fungerar utan avbrott eller störningar samt friskriver sig från ansvar för avbrott eller störningar som kan uppstå i driften av Janusmed kunskapsstöd.

12. Den som använder eller på annat sätt tar del av informationen i Janusmed kunskapsstöd erhåller inte någon äganderätt eller upphovsrätt till Janusmed kunskapsstöd eller del därav.

13. Janusmed kunskapsstöd använder så kallade kakor (cookies). Ändamålet med kakor är att samla statistik för förbättringsarbete av webbplatsen. Vid användning av Janusmed kunskapsstöd samtycker du till användningen av kakor.

14. Janusmed kunskapsstöd och dess användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag och eventuella tvister ska uteslutande vara underkastade svenska domstolars jurisdiktion.

15. Janusmed interaktioner, Janusmed riskprofil och Janusmed njurfunktion är avsedda att användas av hälso- och sjukvårdspersonal i deras yrkesutövning. För samtliga Janusmed kunskapsstöd gäller att om du som lekman väljer att använda informationen gör du det på eget ansvar. Informationen ska inte ses som professionell medicinsk rådgivning och kan inte ersätta någon relation med din läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal.

Version 2022_1