Janusmed

sotrovimab
  • sotrovimab

2/21/2024

Janusmed amning

Amning

Läkemedelsprodukt / substans
Klass
Rekommendation för hälso- och sjukvården
Råd till allmänheten
sotrovimab
sotrovimab
3 3

Risk för ammade barn kan inte uteslutas på grund av avsaknad av kliniska data, substansens påverkan på immunsystemet och dess långa halveringstid. Systemexponeringen är dock troligen låg på grund av stor molekylstorlek och partiell nedbrytning i barnets mag-tarmkanal.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Produkt/substans
Klass
sotrovimab
sotrovimab
3 3