Janusmed

sotrovimab
  • sotrovimab

12/6/2023

Janusmed fosterpåverkan

Fosterpåverkan


Läkemedelsprodukt / substans
Klass
Bedömning
sotrovimab
sotrovimab
2 2

Erfarenheten av sotrovimab under graviditet är ännu begränsad men sammansättningen och verkningsmekanismen talar mot negativ påverkan. Medlet går över placenta i ökande utsträckning från slutet av första tredjedelen av graviditeten så även fostret kan ta del av den skyddande effekten. Sotrovimab bör därför kunna användas för att minska risken för allvarlig sjukdom i covid-19 under graviditet.

Produkt/substans
Klass
sotrovimab
sotrovimab
2 2