Janusmed

sotrovimab
  • sotrovimab

2/4/2023

Janusmed fosterpåverkan

Fosterpåverkan


Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Läkemedelsprodukt / substans
Klass
Bedömning
sotrovimab
sotrovimab
2 2

Erfarenheten av sotrovimab under graviditet är ännu begränsad men sammansättningen och verkningsmekanismen talar mot negativ påverkan. Medlet går över placenta i ökande utsträckning från slutet av första tredjedelen av graviditeten så även fostret kan ta del av den skyddande effekten. Sotrovimab bör därför kunna användas för att minska risken för allvarlig sjukdom i covid-19 under graviditet.

Produkt/substans
Klass
sotrovimab
sotrovimab
2 2
2 2
2 2

Sotrovimab

Sotrovimab

Klass: 2

Produkter

Sotrovimab, Xevudy

Sotrovimab, Xevudy
ATC-koder

J06B, J06BB

J06B, J06BB
Substanser

sotrovimab

sotrovimab
Bedömning

Erfarenheten av sotrovimab under graviditet är ännu begränsad men sammansättningen och verkningsmekanismen talar mot negativ påverkan. Medlet går över placenta i ökande utsträckning från slutet av första tredjedelen av graviditeten så även fostret kan ta del av den skyddande effekten. Sotrovimab bör därför kunna användas för att minska risken för allvarlig sjukdom i covid-19 under graviditet.

Erfarenheten av sotrovimab under graviditet är ännu begränsad men sammansättningen och verkningsmekanismen talar mot negativ påverkan. Medlet går över placenta i ökande utsträckning från slutet av första tredjedelen av graviditeten så även fostret kan ta del av den skyddande effekten. Sotrovimab bör därför kunna användas för att minska risken för allvarlig sjukdom i covid-19 under graviditet.
Bakgrund

Sotrovimab är en monoklonal antikropp om mot spikproteinet på CoV-2 viruset. Indikationen är covid-19 som inte behöver syrgastillförsel men som har förhöjd risk för sjukdomsprogression till svår covid‑19 [1]. Verkningsmekanismen är att de blockerar virusets förmåga att fästa sig vid receptorn på humana cellers yta och därmed förhindra virusets penetration in i cellen [2].

Antikropparna är av IgG-typ som normalt transporteras över placenta i ökande hastighet från slutet av första tredjedelen av graviditeten. Även fostret kan därmed ta del av skyddseffekten. Erfarenheten av behandling under graviditet är mycket begränsad. Djurstudier av reproduktionstoxicitet har inte genomförts. Sotrovimab har......

Sotrovimab är en monoklonal antikropp om mot spikproteinet på CoV-2 viruset. Indikationen är covid-19 som inte behöver syrgastillförsel men som har förhöjd risk för sjukdomsprogression till svår covid‑19 [1]. Verkningsmekanismen är att de blockerar virusets förmåga att fästa sig vid receptorn på humana cellers yta och därmed förhindra virusets penetration in i cellen [2]. Antikropparna är av IgG-typ som normalt transporteras över placenta i ökande hastighet från slutet av första tredjedelen av graviditeten. Även fostret kan därmed ta del av skyddseffekten. Erfarenheten av behandling under graviditet är mycket begränsad. Djurstudier av reproduktionstoxicitet har inte genomförts. Sotrovimab har dock inte visats binda till fostrets vävnader, och förväntas därför inte påverka fosterutvecklingen negativt [1].
Referenser
  1. GlaxoSmithKline Trading Services Limited. SPC Xevudy. EMA [www]. [cited 2022-04-20].
  2. EMA. CHMP assessment report Xevudy. EMA [www]. [updated 2021-12-16, cited 2022-04-20].
Författare

Birger Winbladh och Ulrika Nörby för Region Stockholm.

Birger Winbladh och Ulrika Nörby för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 5/3/2022
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
Läs mer
För patienter och allmänhet