Janusmed

sotrovimab
  • sotrovimab

12/2/2022

Janusmed interaktioner

Interaktioner

Tjänsten ger generell information utifrån substansens egenskaper och administreringssätt och tar inte hänsyn till patientens ålder, kön eller aktuell dosering.

Inga interaktioner mellan valda läkemedel
Läkemedelsprodukt / substans
Interaktioner
sotrovimab