Janusmed

podofyllotoxin
  • podofyllotoxin

6/23/2024

Janusmed riskprofil

Riskprofil

Lägg till

Förstoppning

Förstoppni-ng

Sedering

Sedering

Antikolinerga effekter

Antikoline-rga effekter

Blödnings-benägenhet

Blödnings-benägenhet

Ortostatism

Ortostatis-m

Förlängt QT-intervall

Förlängt QT-intervall

Serotonerga effekter

Serotonerg-a effekter

Risk för njurpåverkan

Risk för njurpåverk-an

Risk för kramper

Risk för kramper

Läkemedel / substans
(Click to sort ascending)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
podofyllotoxin (Maxvärde - välj administreringssätt)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Riskegenskap
(Click to sort ascending)
Klass
(Click to sort ascending)

Förstoppning

- -

Sedering

- -

Antikolinerga effekter

- -

Blödnings-benägenhet

- -

Ortostatism

- -

Förlängt QT-intervall

- -

Serotonerga effekter

- -

Risk för njurpåverkan

- -

Risk för kramper

- -