Janusmed

podofyllotoxin
  • podofyllotoxin

6/23/2024

Janusmed fosterpåverkan

Fosterpåverkan


Läkemedel / substans
Klass
Bedömning
podofyllotoxin
podofyllotoxin
2 2

Lokal podofyllotoxinbehandling under graviditet skall för säkerhets skull undvikas då erfarenheten är begränsad. Men om exponering skett under tidig graviditet är den eventuella individuella riskökningen knappast så stor att det finns anledning till oro.

Produkt/substans
Klass
podofyllotoxin
podofyllotoxin
2 2