Janusmed

podofyllotoxin
  • podofyllotoxin

5/20/2024

Janusmed amning

Amning

Läkemedel / substans
Klass
Rekommendation för hälso- och sjukvården
Råd till allmänheten
podofyllotoxin
podofyllotoxin
3 3

Då kliniska data saknas och farmakokinetiken och farmakodynamiken är ofullständigt dokumenterade kan risken för ammade barn inte bedömas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Produkt/substans
Klass
podofyllotoxin
podofyllotoxin
3 3