Janusmed

Strepsils Honung & Citron (Sugtablett)
  • Strepsils Honung & Citron (Sugtablett)

4/13/2024

Janusmed fosterpåverkan

Fosterpåverkan


Läkemedel / substans
Klass
Bedömning
Strepsils Honung & Citron (Sugtablett)
amylmetakresol
2 2

Det finns inget som tyder på att amylmetakresol skulle påverka fosterutvecklingen negativt. Data är dock begränsade när det gäller användning under graviditet. 

Diklorbensylalkohol
2 2

Det finns inget som tyder på att diklorbensyllalkohol skulle påverka fosterutvecklingen negativt. Data är dock begränsade när det gäller användning under graviditet. 

Produkt/substans
Klass
Strepsils Honung & Citron (Sugtablett)
amylmetakresol
2 2
Diklorbensylalkohol
2 2