Janusmed

Strepsils Honung & Citron (Sugtablett)
  • Strepsils Honung & Citron (Sugtablett)

5/20/2024

Janusmed amning

Amning

Läkemedel / substans
Klass
Rekommendation för hälso- och sjukvården
Råd till allmänheten
Strepsils Honung & Citron (Sugtablett)
amylmetakresol
3 3

Amning avrådes eftersom farmakokinetiken och farmakodynamiken är ofullständigt dokumenterade och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

diklorobensylalkohol
3 3

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Produkt/substans
Klass
Strepsils Honung & Citron (Sugtablett)
amylmetakresol
3 3
diklorobensylalkohol
3 3