Janusmed

6/10/2023

Janusmed njurfunktion

Njurfunktion

Patientdata (används endast för skattning av njurfunktion)

Ange de data du har. Fälten aktiveras efter att du matat in födelseår och kön. Har du inte tillgång till patientdata kan du välja njurfunktionsintervall i matrisen nedan.

Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
(cm)
(kg)
(kg/m2)
(µmol/L)
max 1 år gammalt
(mL/min/1,73m 2)
max 1 år gammalt
Viktig information
Beräkning av eGFR ska inte användas vid:

- snabba akuta förändringar av kreatinin och/eller cystatin C
- dialys
- graviditet
- uttalad/oreglerad hyper- eller hypotyreos

I stödet presenterade eGFR kan vara osäkra i ovanstående fall!

Användning av eGFR

Absolut eGFR (ml/min) bör i möjligaste mån användas vid ordination av läkemedel som utsöndras via njurarna.

Substanser med njurpåverkan

≥3 substanser som påverkar njurfunktionen ger färgomslag på njurfliken och knappraden i journalsystemet även vid eGFR>90 ml/min.

ml/min
90
60
30
15 0
GFR≥90 ml/min Normal njurfunktion
GFR 60-89 ml/min Lätt nedsatt njurfunktion
GFR 30-59 ml/min Måttlig njursvikt
GFR 15-29 ml/min Uttalad njursvikt
GFR<15 ml/min Terminal njursvikt
Läkemedelsprodukt / substans
Risk för njurpåverkan
Klass
Rekommendation relaterad till en normaldos
Rekommenderad dosändring kan redan vara utförd