Janusmed

4/13/2024

Janusmed njurfunktion

Njurfunktion

Beräkning av eGFR ska inte användas vid: Snabba akuta förändringar av kreatinin och/eller cystatin C, dialys, graviditet, uttalad/oreglerad hyper-eller hypotyreos. I stödet presenterade eGFR kan vara osäkra i dessa fall!

Mer om Janusmed njurfunktion

För att börja använda Janusmed njurfunktion, sök efter läkemedel/substanser först, för att sedan mata in patientdata och skatta njurfunktionen i nästa steg.


Beräkna eGFR

Ange de data du har. Fälten aktiveras efter att du matat in födelseår och kön. Har du inte tillgång till patientdata kan du välja njurfunktionsintervall i matrisen nedan. Stödet ska användas för ordination av läkemedel vid nedsatt njurfunktion för vuxna patienter (från 18 år), se ePed för yngre patienter.

*Obligatoriskt
*Obligatoriskt
(max 1 år)
(max 1 år)

Beräkna eGFR

Ange längt och vikt för att skatta absolut eGFR. Värdet visas i matrisen nedan. Uppgifterna sparas inte i patientjournalen. Vuxna, under 18 år.

*Obligatoriskt
*Obligatoriskt
(max 1 år)
(max 1 år)
Beräkning patientdata
 • eGFR absolut (mL/min)
  Inget njurfunktionsintervall föreslås
  ?
 • eGFR relativt (mL/min/1,73m2)
  Inget njurfunktionsintervall föreslås
  ?
 • BMI
  Ej beräknat
  ?
Inget njurfunktionsintervall föreslås

Kön saknas för patient. eGFR kan ej skattas. Inget njurfunktionsintervall föreslås. Klicka på njurfunktionsfliken som är mest sannolik för aktuell patient för att få rekommendationer.GFR ≥90 Normal njurfunktion
GFR 60-89 Lätt nedsatt njurfunktion
GFR 30-59 Måttligt nedsatt njurfunktion
GFR 15-29 Uttalat nedsatt njurfunktion
GFR <15 Njursvikt
Läkemedel / substans
Njurpåverkan
Klass
Rekommendation relaterad till en normaldos
Rekommendationen är inte specifik för patienten

Detta är en generell rekommendation relaterad till normal dygnsdos och är inte specifik för patienten. Rekommenderad dosändring kan redan vara utförd.

Dosering vid dialys

Angående ev doseringsanvisning vid dialys – uppmärksamma alltid vilken dialyseffekt och dialysmetod som använts enligt referens.