Janusmed

Viktig information om Janusmed Biverkning
Tjänsten Janusmed Biverkning (via Janusmed integrerad i journalsystemet) är åter i drift. Läs mer angående felet och vilka läkemedel som varit berörda under Driftstatus.
Nytt på Janusmed!
Janusmed riskprofil öppnas för alla regioner. Janusmed Kön & Genus flyttar in på Janusmed web. Läs mer under Nyheter.
remdesivir
  • remdesivir

10/5/2022

Janusmed fosterpåverkan

Fosterpåverkan


Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Läkemedelsprodukt / substans
Klass
Bedömning
remdesivir
remdesivir
2 2

Behandling med remdesivir under graviditet ska endast ske på strikt indikation och skötas av specialist. Erfarenheten av remdesivir under graviditeten är mycket begränsad, men tillgängliga data antyder ingen betydelsefull fosterpåverkan. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet. 

Produkt/substans
Klass
remdesivir
remdesivir
2 2
2 2
2 2

Remdesivir

Remdesivir

Klass: 2

Produkter

Remdesivir (GS-5734), Veklury

Remdesivir (GS-5734), Veklury
ATC-koder

J05AB16

J05AB16
Substanser

remdesivir

remdesivir
Bedömning

Behandling med remdesivir under graviditet ska endast ske på strikt indikation och skötas av specialist. Erfarenheten av remdesivir under graviditeten är mycket begränsad, men tillgängliga data antyder ingen betydelsefull fosterpåverkan. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet. 

Behandling med remdesivir under graviditet ska endast ske på strikt indikation och skötas av specialist. Erfarenheten av remdesivir under graviditeten är mycket begränsad, men tillgängliga data antyder ingen betydelsefull fosterpåverkan. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.
Bakgrund

Remdesivir är ett antiviralt läkemedel som verkar genom en hämning av viralt RNA-polymeras. Detta stör produktionen av viralt RNA vilket hindrar virusets replikation. Indikationen är Covid-19 som kräver icke invasiv syrgasbehandling och endast i början av infektionen. Remdesivir har ingen säkerställd effekt sent i förloppet [1]. Erfarenheten av remdesivir under graviditeten är mycket begränsad, men tillgängliga data antyder ingen betydelsefull fosterpåverkan [2]. Inte heller djurstudier har visat någon tydlig fosterpåverkan, men slutsatser kan inte dras, då det är osäkert om samtliga metaboliter till remdesivir hos människa även bildas hos försöksdjuren [1]. 

Remdesivir är ett antiviralt läkemedel som verkar genom en hämning av viralt RNA-polymeras. Detta stör produktionen av viralt RNA vilket hindrar virusets replikation. Indikationen är Covid-19 som kräver icke invasiv syrgasbehandling och endast i början av infektionen. Remdesivir har ingen säkerställd effekt sent i förloppet [1]. Erfarenheten av remdesivir under graviditeten är mycket begränsad, men tillgängliga data antyder ingen betydelsefull fosterpåverkan [2]. Inte heller djurstudier har visat någon tydlig fosterpåverkan, men slutsatser kan inte dras, då det är osäkert om samtliga metaboliter till remdesivir hos människa även bildas hos försöksdjuren [1].
Referenser
  1. EMA. Veklury Assessment report . EMA [www]. [updated 2020-06-25, cited 2022-04-19].
  2. Burwick RM, Yawetz S, Stephenson KE, Collier AY, Sen P, Blackburn BG et al. Compassionate Use of Remdesivir in Pregnant Women With Severe Coronavirus Disease 2019. Clin Infect Dis. 2021;73(11):e3996-e4004.
Författare

Birger Winbladh och Ulrika Nörby för Region Stockholm.

Birger Winbladh och Ulrika Nörby för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 6/2/2022
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
Läs mer
För patienter och allmänhet