Janusmed

Viktig information om Janusmed Biverkning
Tjänsten Janusmed Biverkning (via Janusmed integrerad i journalsystemet) är åter i drift. Läs mer angående felet och vilka läkemedel som varit berörda under Driftstatus.
Nytt på Janusmed!
Janusmed riskprofil öppnas för alla regioner. Janusmed Kön & Genus flyttar in på Janusmed web. Läs mer under Nyheter.
regdanvimab
  • regdanvimab

10/5/2022

Janusmed fosterpåverkan

Fosterpåverkan


Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Läkemedelsprodukt / substans
Klass
Bedömning
regdanvimab
regdanvimab
2 2

Erfarenheten av regdanvimab under graviditet saknas men sammansättningen och verkningsmekanismen talar mot negativ påverkan. Medlet går över placenta i ökande utsträckning från slutet av första tredjedelen av graviditeten så även fostret kan ta del av den skyddande effekten. Regdanvimab bör därför kunna användas för att minska risken för allvarlig sjukdom i covid-19. Om regdanvimab har använts under tidig graviditet, är en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Produkt/substans
Klass
regdanvimab
regdanvimab
2 2
2 2
2 2

Regdanvimab

Regdanvimab

Klass: 2

Substanser

regdanvimab

regdanvimab
Bedömning

Erfarenheten av regdanvimab under graviditet saknas men sammansättningen och verkningsmekanismen talar mot negativ påverkan. Medlet går över placenta i ökande utsträckning från slutet av första tredjedelen av graviditeten så även fostret kan ta del av den skyddande effekten. Regdanvimab bör därför kunna användas för att minska risken för allvarlig sjukdom i covid-19. Om regdanvimab har använts under tidig graviditet, är en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Erfarenheten av regdanvimab under graviditet saknas men sammansättningen och verkningsmekanismen talar mot negativ påverkan. Medlet går över placenta i ökande utsträckning från slutet av första tredjedelen av graviditeten så även fostret kan ta del av den skyddande effekten. Regdanvimab bör därför kunna användas för att minska risken för allvarlig sjukdom i covid-19. Om regdanvimab har använts under tidig graviditet, är en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.
Bakgrund

Regdanvimab är en monoklonal antikropp mot spikproteinet på Sars-CoV-2-viruset. Indikationen är covid-19 som inte behöver syrgastillförsel men som har förhöjd risk för sjukdomsprogression till svår covid‑19. Verkningsmekanismen är att det blockerar virusets förmåga att fästa sig vid receptorn på humana cellers yta och därmed förhindra virusets penetration in i cellen. Antikroppen är av IgG-typ som normalt transporteras över placenta i ökande hastighet från slutet av första tredjedelen av graviditeten [1]. Även fostret kan därmed ta del av skyddseffekten. Erfarenhet av be......

Regdanvimab är en monoklonal antikropp mot spikproteinet på Sars-CoV-2-viruset. Indikationen är covid-19 som inte behöver syrgastillförsel men som har förhöjd risk för sjukdomsprogression till svår covid‑19. Verkningsmekanismen är att det blockerar virusets förmåga att fästa sig vid receptorn på humana cellers yta och därmed förhindra virusets penetration in i cellen. Antikroppen är av IgG-typ som normalt transporteras över placenta i ökande hastighet från slutet av första tredjedelen av graviditeten [1]. Även fostret kan därmed ta del av skyddseffekten. Erfarenhet av behandling under graviditet saknas och reproduktionsstudier hos djur har inte genomförts [1]..
Referenser
  1. EMA. Assessment report Regkirona. EMA [www]. [updated 2021-11-11, cited 2022-04-19].
Författare

Birger Winbladh och Ulrika Nörby för Region Stockholm.

Birger Winbladh och Ulrika Nörby för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 5/3/2022
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Läs mer
För patienter och allmänhet