Janusmed

ondansetron
  • ondansetron

9/21/2023

Janusmed fosterpåverkan

Fosterpåverkan


Läkemedelsprodukt / substans
Klass
Bedömning
ondansetron
ondansetron
2 2

Det finns stor erfarenhet av behandling med ondansetron under graviditet, och någon generellt ökad risk för fosterskador har inte fastställts. En något ökad risk för ansiktsspalter och hjärtfel har setts i enstaka studier, men det är osäkert om fynden verkligen beror på behandlingen med ondansetron. Vid svåra besvär med illamående, är den eventuella risken för fostret med ondansetronbehandling betydligt mindre än de risker som ostillbara kräkningar utgör.

Produkt/substans
Klass
ondansetron
ondansetron
2 2