Janusmed

topiramat
  • topiramat

6/23/2024

Janusmed fosterpåverkan

Fosterpåverkan


Läkemedel / substans
Klass
Bedömning
topiramat
topiramat
3 3

En del av de antiepileptika som använts länge och därmed är väldokumenterade har visats öka risken något för fosterskador. Det finns tydliga  indikationer på att topiramat hör till de läkemedel som ökar risken för fosterskador. Det finns även vissa tecken på att behandling med topiramat under graviditeten skulle kunna påverka kognitiv utveckling hos barnen. Vid behandling av migrän, bör topiramat därför undvikas till kvinnor som planerar graviditet.  Kvinnor med epilepsi i fertil ålder, bör upplysas om den något ökade risken för fosterskador med antiepileptika. Om man inte kan avsluta behandlingen före graviditet, bör lägsta möjliga dosering som ger anfallskontroll eftersträvas och om möjligt ska monoterapi väljas. Behandling av epilepsi ska inte avbrytas under graviditeten.

Produkt/substans
Klass
topiramat
topiramat
3 3