8/15/2022

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – ombitasvir

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Ombitasvir

Ombitasvir

Klass: 2

Produkter

Viekirax

Viekirax
ATC-Koder

J05AP53

J05AP53
Substanser

ombitasvir

ombitasvir
Bedömning

Ombitasvir – som ingår i en fast kombination med paritaprevir och ritonavir – ska om möjligt undvikas under graviditet. Erfarenheten av sådan behandling är begränsad och både ombitasvir och paritaprevir har visat negativ fosterpåverkan i djurförsök. En eventuell riskökning är dock förmodligen inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro, om kvinnan har använt ombitasvir i tidig graviditet.

Ombitasvir – som ingår i en fast kombination med paritaprevir och ritonavir – ska om möjligt undvikas under graviditet. Erfarenheten av sådan behandling är begränsad och både ombitasvir och paritaprevir har visat negativ fosterpåverkan i djurförsök. En eventuell riskökning är dock förmodligen inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro, om kvinnan har använt ombitasvir i tidig graviditet.
Bakgrund

Ombitasvir tillhör en grupp virushämmande läkemedel som används vid behandling av hepatit C [1]. Läkemedlen verkar direkt på virusets replikationskomplex genom hämning av olika proteiner. Gemensamt för dessa läkemedel är att de används i kombination med andra virushämmande läkemedel. För de flesta av preparaten saknas erfarenhet av behandling till gravida kvinnor och de bör därför undvikas under graviditet. Kombinationer med ribavirin är särskilt olämpliga under graviditet, då det finns en stark misstanke att ribavirin ökar risken för missbildningar.

I djurförsök har ombitasvir orsakat missbildningar, men det är oklart vilken betydelse fynden har hos människa [1].

I det......

Ombitasvir tillhör en grupp virushämmande läkemedel som används vid behandling av hepatit C [1]. Läkemedlen verkar direkt på virusets replikationskomplex genom hämning av olika proteiner. Gemensamt för dessa läkemedel är att de används i kombination med andra virushämmande läkemedel. För de flesta av preparaten saknas erfarenhet av behandling till gravida kvinnor och de bör därför undvikas under graviditet. Kombinationer med ribavirin är särskilt olämpliga under graviditet, då det finns en stark misstanke att ribavirin ökar risken för missbildningar. I djurförsök har ombitasvir orsakat missbildningar, men det är oklart vilken betydelse fynden har hos människa [1]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga fall med exponering för ombitasvir.
Referenser
  1. EMA. Viekirax. Public Assessment Report 2014-11-20. https://goo.gl/cLRXqZ
Författare

Katarina Wide, Ulrika Nörby och Karin Källén för Region Stockholm.

Katarina Wide, Ulrika Nörby och Karin Källén för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 7/13/2022
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet