8/15/2022

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – omalizumab

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Omalizumab

Omalizumab

Klass: 2

Produkter

Xolair

Xolair
ATC-Koder

R03DX05

R03DX05
Substanser

omalizumab

omalizumab
Bedömning

Behandling med omalizumab bör, om möjligt, undvikas under graviditet eftersom erfarenheten av sådan behandling är begränsad. Det är dock viktigt att astma behandlas adekvat även under graviditeten. Omalizumab används också vid bland annat urtikaria.

Behandling med omalizumab bör, om möjligt, undvikas under graviditet eftersom erfarenheten av sådan behandling är begränsad. Det är dock viktigt att astma behandlas adekvat även under graviditeten. Omalizumab används också vid bland annat urtikaria.
Bakgrund

Astma ska behandlas adekvat under graviditeten, då försämring av sjukdomen ökar risken för graviditetskomplikationer [1-2].

Omalizumab är en monoklonal IgG1-antikropp med lång halveringstid (cirka 26 dagar) som binder till IgE och minskar cirkulerande IgE. Läkemedlet ges bland annat som tilläggsbehandling vid svår astma och kronisk spontan urtikaria. Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad [3-5,7]. Omalizumab passerar sannolikt placentabarriären med den specifika transport för IgG och vissa andra proteiner som äger rum framförallt under andra och tredje trimestern [6]. I ett fall har passage över placenta bekräftats och uppmätt serumkoncentration av omalizumab hos barnet var högre än hos modern [7]. Även om en missbildningsframkallande effekt är osannolik kan andra ogynnsamma effekter på fostret tänkas ske som följd av l......

Astma ska behandlas adekvat under graviditeten, då försämring av sjukdomen ökar risken för graviditetskomplikationer [1-2]. Omalizumab är en monoklonal IgG1-antikropp med lång halveringstid (cirka 26 dagar) som binder till IgE och minskar cirkulerande IgE. Läkemedlet ges bland annat som tilläggsbehandling vid svår astma och kronisk spontan urtikaria. Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad [3-5,7]. Omalizumab passerar sannolikt placentabarriären med den specifika transport för IgG och vissa andra proteiner som äger rum framförallt under andra och tredje trimestern [6]. I ett fall har passage över placenta bekräftats och uppmätt serumkoncentration av omalizumab hos barnet var högre än hos modern [7]. Även om en missbildningsframkallande effekt är osannolik kan andra ogynnsamma effekter på fostret tänkas ske som följd av läkemedlets inverkan på immunförsvaret varför exponering under graviditet, om möjligt, bör undvikas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns tre fall med uppgiven exponering för omalizumab – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.
Referenser
  1. Ali Z, Hansen AV, Ulrik CS. Exacerbations of asthma during pregnancy: Impact on pregnancy complications and outcome. J Obstet Gynaecol. 2015:1-7.
  2. Källén B. The safety of asthma medications during pregnancy. Expert Opin Drug Saf 2007;6:15-26.
  3. Namazy J, Cabana MD, Scheuerle AE, Thorp JM, Chen H, Carrigan G et al. The Xolair Pregnancy Registry (EXPECT): the safety of omalizumab use during pregnancy. J Allergy Clin Immunol. 2015;135:407-12.
  4. Namazy JA, Blais L, Andrews EB, Scheuerle AE, Cabana MD, Thorp JM et al. Pregnancy outcomes in the omalizumab pregnancy registry and a disease-matched comparator cohort. J Allergy Clin Immunol. 2020;145(2):528-536e1.
  5. Liao SL, Yu M, Zhao ZT, Maurer M. Case Report: Omalizumab for Chronic Spontaneous Urticaria in Pregnancy. Front Immunol. 2021;12(0):652973.
  6. Simister NE. Placental transport of immunoglobulin G. Vaccine. 2003;21(24):3365-9.
  7. Saito J, Yakuwa N, Sandaiji N, Uno C, Yagishita S, Suzuki T et al. Omalizumab concentrations in pregnancy and lactation: A case study. J Allergy Clin Immunol Pract. 2020;8(10):3603-3604.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 10/18/2021
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 12/31/2013

Fasstexter
För patienter och allmänhet