8/15/2022

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – okriplasmin

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Okriplasmin

Okriplasmin

Klass: 1

Produkter

JETREA

JETREA
ATC-Koder

S01XA22

S01XA22
Substanser

okriplasmin

okriplasmin
Bedömning

Tillförsel av okriplasmin intravitrealt i ögat under graviditet kan inte öka risken för fosterskada, då substansen inte absorberas systemiskt vid sådan användning.

Tillförsel av okriplasmin intravitrealt i ögat under graviditet kan inte öka risken för fosterskada, då substansen inte absorberas systemiskt vid sådan användning.
Bakgrund

Okriplasmin har proteolytisk effekt mot proteinkomponenter i glaskroppen och används vid vitreomakulärt traktionssyndrom (VMT). Läkemedlet injiceras intravitrealt. Vid normal dosering intravitrealt i ögat, absorberas läkemedlet inte systemiskt. Reproduktionstoxikologiska studier saknas dock liksom erfarenhet av behandling till gravida.

Okriplasmin har proteolytisk effekt mot proteinkomponenter i glaskroppen och används vid vitreomakulärt traktionssyndrom (VMT). Läkemedlet injiceras intravitrealt. Vid normal dosering intravitrealt i ögat, absorberas läkemedlet inte systemiskt. Reproduktionstoxikologiska studier saknas dock liksom erfarenhet av behandling till gravida.
   Författare

   Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 3/2/2016
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet