3/1/2024

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – dronabinol

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Cannabis sativa

Cannabis sativa

Klass : 2

  1. Use of cannabis in pregnancy. United Kingdom National Teratology Information Service. http://www.toxbase.org/Specialist-areas/Exposure-in-pregnancy/ Hämtad 2013-01-15.