2/21/2024

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – disulfiram

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Disulfiram – systemiskt

Disulfiram – systemiskt

Klass : 2

  1. TERIS. Disulfiram. Micromedex [www]. [cited 2023-12-15].
  2. UK Teratology Information Service (UKTIS]. Use of disulfiram in pregnancy. November 2020. Version: 3. UKTIS [www]. [cited 2023-12-15].
  3. DeVido J, Bogunovic O, Weiss RD. Alcohol use disorders in pregnancy. Harv Rev Psychiatry. 2015;23(2):112-21.
  4. Kelty E, Terplan M, Greenland M, Preen D. Pharmacotherapies for the Treatment of Alcohol Use Disorders During Pregnancy: Time to Reconsider?. Drugs. 2021;81(7):739-748.
2 2
2 2

Disulfiram – lokalt

Disulfiram – lokalt

Klass : 2

  1. Lajarin-Reinares M, Martinez-Esteve E, Pena-Rodríguez E, Cañellas-Santos M, Bulut S, Karabelas K et al. The Efficacy and Biopharmaceutical Properties of a Fixed-Dose Combination of Disulfiram and Benzyl Benzoate. Int J Mol Sci. 2022;23(18):.
  2. Lajarin-Reinares M, Pena-Rodríguez E, Cañellas-Santos M, Rosell-Vives E, Cortés P, Casas ML et al. Repurposing Disulfiram as an Antimicrobial Agent in Topical Infections. Antibiotics (Basel). 2022;11(12).
1 1
1 1

Allergitest

Allergitest

Klass : 1