4/13/2024

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – atorvastatin

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Atorvastatin

Atorvastatin

Klass : 2

  1. Vahedian-Azimi A, Makvandi S, Banach M, Reiner Ž, Sahebkar A. Fetal toxicity associated with statins: A systematic review and meta-analysis. Atherosclerosis. 2021;327(0):59-67.
  2. Zarek J, Koren G. The fetal safety of statins: a systematic review and meta-analysis. J Obstet Gynaecol Can. 2014;36(6):506-509.
  3. Bateman BT, Hernandez-Diaz S, Fischer MA, Seely EW, Ecker JL, Franklin JM et al. Statins and congenital malformations: cohort study. BMJ. 2015;350(350):h1035.
  4. Pollack PS, Shields KE, Burnett DM, Osborne MJ, Cunningham ML, Stepanavage ME. Pregnancy outcomes after maternal exposure to simvastatin and lovastatin. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2005;73:888-96.
  5. Lee MS, Hekimian A, Doctorian T, Duan L. Statin exposure during first trimester of pregnancy is associated with fetal ventricular septal defect. Int J Cardiol. 2018;269(269):111-113.
  6. Edison RJ, Muenke M. Central nervous system and limb anomalies in case reports of first-trimester statin exposure. New Engl J Med 2004;350:1579-82.
  7. Edison RJ, Muenke M. Mechanistic and epidemiologic considerations in the evaluation of adverse birth outcomes following gestational exposure to statins. Am J Med Genet A 2004;131:287-98.
  8. Winterfeld U, Allignol A, Panchaud A, Rothuizen LE, Merlob P, Cuppers-Maarschalkerweerd B et al. Pregnancy outcome following maternal exposure to statins: a multicentre prospective study. BJOG. 2013;120(4):463-71.