8/15/2022

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Oxytocin Pilum

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Oxytocin

Oxytocin

Klass: 2

Produkter

Oxytocin Ebb, Oxytocin Pilum, Syntocinon, Syntocinon No......

Oxytocin Ebb, Oxytocin Pilum, Syntocinon, Syntocinon Novartis, Syntocinon Spray
ATC-Koder

H01BB02

H01BB02
Substanser

oxytocin

oxytocin
Bedömning

Exponering för oxytocin skall undvikas under tidig graviditet, då användningen möjligen kan orsaka uteruskontraktioner. Det är däremot inte sannolikt att oxytocin skulle kunna orsaka fosterskador.

Exponering för oxytocin skall undvikas under tidig graviditet, då användningen möjligen kan orsaka uteruskontraktioner. Det är däremot inte sannolikt att oxytocin skulle kunna orsaka fosterskador.
Bakgrund

Oxytocin i injektions-/infusionsvätska används i samband med abort eller förlossning. Behandling i tidig graviditet kommer att vara mycket ovanlig varför frågan om fosterskador med denna beredningsform knappast är relevant.

Oxytocin används även i nässpray för stimulering av bröstkörteltömning, och det är rimligt att anta att exponering kan ske i graviditeter som inletts under pågående amning. Det är inte sannolikt att detta skulle kunna orsaka fosterskador. Däremot kan exponeringen möjligen orsaka uteruskontraktioner.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 32 barn vars mödrar uppgivit användning av oxytocin i nässpray i tidig graviditet. Ett av barnen hade en missbildningsdiagnos mot 0-1 förväntat. Missbildningsfrekvensen var således helt normal. Ej heller var frekvensen för tidigt födda barn ökad (två barn mot 2 förväntat).

Oxytocin i injektions-/infusionsvätska används i samband med abort eller förlossning. Behandling i tidig graviditet kommer att vara mycket ovanlig varför frågan om fosterskador med denna beredningsform knappast är relevant. Oxytocin används även i nässpray för stimulering av bröstkörteltömning, och det är rimligt att anta att exponering kan ske i graviditeter som inletts under pågående amning. Det är inte sannolikt att detta skulle kunna orsaka fosterskador. Däremot kan exponeringen möjligen orsaka uteruskontraktioner. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 32 barn vars mödrar uppgivit användning av oxytocin i nässpray i tidig graviditet. Ett av barnen hade en missbildningsdiagnos mot 0-1 förväntat. Missbildningsfrekvensen var således helt normal. Ej heller var frekvensen för tidigt födda barn ökad (två barn mot 2 förväntat).
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 4/23/2021
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet