8/15/2022

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Oxycodone Depot Orion

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Oxikodon

Oxikodon

Klass: 2

Produkter

Armoneve, Lindoxa, Oxikodon Actavis, Oxikodon Depot Aci......

Armoneve, Lindoxa, Oxikodon Actavis, Oxikodon Depot Acino, Oxikodon Depot Actavis, Oxikodon Depot Evolan, Oxikodon-hyoscin APL, OxyContin, OxyNorm, Oxycodon Ratiopharm, Oxycodone Depot 1A Farma, Oxycodone Depot Lannacher, Oxycodone Depot Orion, Oxycodone Depot Teva, Oxycodone G.L., Oxycodone Hameln, Oxycodone Orion, Oxycodone Teva, Oxycodone Vitabalans, Oxycodone/Naloxone 2care4, Oxycodone/Naloxone G.L., Oxycodone/Naloxone Sandoz, Oxycodone/Naloxone Teva, Oxyconta Depot, Oxydorine Depot, Targiniq
ATC-Koder

N02AA05, N02AA55, N02AG

N02AA05, N02AA55, N02AG
Substanser

oxikodon, oxikodonhydroklorid

oxikodon, oxikodonhydroklorid
Bedömning

Oxikodon som tillhör gruppen opioider bör, om möjligt, undvikas under graviditeten. Det finns dock ingen säkerställd ökad risk för fosterskador vid behandling i tidig graviditet. En eventuell riskökning är inte heller så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt oxikodon i tidig graviditet. Vid längre tids behandling under senare delen av graviditeten är det vanligt att opioider orsakar abstinenssymptom hos de nyfödda barnen. Ges opioider i anslutning till förlossningen, finns risk för andningsdepression hos barnet. Ansvarig barnläkare bör informeras.

Oxikodon som tillhör gruppen opioider bör, om möjligt, undvikas under graviditeten. Det finns dock ingen säkerställd ökad risk för fosterskador vid behandling i tidig graviditet. En eventuell riskökning är inte heller så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt oxikodon i tidig graviditet. Vid längre tids behandling under senare delen av graviditeten är det vanligt att opioider orsakar abstinenssymptom hos de nyfödda barnen. Ges opioider i anslutning till förlossningen, finns risk för andningsdepression hos barnet. Ansvarig barnläkare bör informeras.
Bakgrund

Gemensamt för opioider
Det finns i litteraturen inga säkra hållpunkter för att opioider skulle vara fosterskadande, men ännu kan en sådan effekt inte uteslutas [1-5]. I det svenska Medicinska Födelseregistret finns 10 465 barn vars mödrar uppgivit någon form av opioidanvändning i tidig graviditet. Andelen barn som hade någon missbildningsdiagnos var i stort sett normal – 237 barn (2,3%) mot 215 förväntade (2,1%). Nio barn mot tre-fyra förväntade hade någon extremitetsmissbildning, och sju bar......

# Gemensamt för opioider Det finns i litteraturen inga säkra hållpunkter för att opioider skulle vara fosterskadande, men ännu kan en sådan effekt inte uteslutas [1-5]. I det svenska Medicinska Födelseregistret finns 10 465 barn vars mödrar uppgivit någon form av opioidanvändning i tidig graviditet. Andelen barn som hade någon missbildningsdiagnos var i stort sett normal – 237 barn (2,3%) mot 215 förväntade (2,1%). Nio barn mot tre-fyra förväntade hade någon extremitetsmissbildning, och sju barn mot tre-fyra förväntade hade någon neuralrörsdefekt – båda frekvenserna var något förhöjda, men fynden kan dock bero på slumpen. Ingen annan speciell typ av missbildning föreföll överrepresenterad. Dock skall det noteras att hela 994 barn (9,5%, mot 6,1% förväntade) var födda för tidigt, och 368 (3,5% mot 2,7% förväntade) var små för tiden vid födelsen. Andelen barn med låg Apgarpoäng var dock i stort sett normal (1,7% mot 1,5% förväntat). Analgetika av morfintyp kan förorsaka neonatal andningsdepression. Under tiden närmast före väntad förlossning bör dessa preparat ges endast på strikt indikation och endast sedan moderns behov vägts mot riskerna för barnet. Vid långvarigt bruk under graviditet är det vanligt med neonatal abstinens [6-10]. När det gäller eventuella risker för barnets utveckling på lång sikt, finns endast ett fåtal systematiska studier publicerade och det är därför svårt att uttala sig om en eventuell risk [11]. # Specifikt om oxikdon Oxikodon används i regel endast vid starka smärtor och under kort tid. Någon teratogen effekt av oxikodon är inte känd. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 96 barn vars mödrar uppgivit exponering. Två av dessa hade en missbildningsdiagnos (2 förväntade). Ett barn hade ventrikelseptumdefekt och ett hade totalt abnormt pulmonellt venöst återflöde med förmaksseptumdefekt. Dock var hela 13 barn födda fär tidigt (13,5%) mot 6 förväntade (6,2%), och 5 barn (1-2 förväntade) hade låg Apgar-poäng. (Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen opioider är från 2020-04-01. De individuella siffrorna för oxikodon var aktuella 2016-03-15).
Referenser
 1. Broussard CS, Rasmussen SA, Reefhuis J, Friedman JM, Jann MW, Riehle-Colarusso T, et al. Maternal treatment with opioid analgesics and risk for birth defects. Am J Obstet 2011;204:314.
 2. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.
 3. Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H. Effects of codeine on pregnancy outcome: results from a large population-based cohort study. Eur J Clin Pharmacol. 2011;67:1253-61.
 4. Wurst KE, Zedler BK, Joyce AR, Sasinowski M, Murrelle EL. A Swedish Population-based Study of Adverse Birth Outcomes among Pregnant Women Treated with Buprenorphine or Methadone: Preliminary Findings. Subst Abuse. 2016;10:89-97.
 5. Bowie AC, Werler MM, Velez MP, Li W, Camden A, Guttmann A et al. Prescribed opioid analgesics in early pregnancy and the risk of congenital anomalies: a population-based cohort study. CMAJ. 2022;194(5):E152-E162.
 6. Jones HE, Kaltenbach K, Heil SH, Stine SM, Coyle MG, Arria AM et al. Neonatal abstinence syndrome after methadone or buprenorphine exposure. N Engl J Med. 2010;363:2320-31.
 7. Kakko J, Heilig M, Sarman I. Buprenorphine and methadone treatment of opiate dependence during pregnancy: comparison of fetal growth and neonatal outcomes in two consecutive case series. Drug Alcohol Depend. 2008;96:69-78.
 8. Gaalema DE, Scott TL, Heil SH, Coyle MG, Kaltenbach K, Badger GJ et al. Differences in the profile of neonatal abstinence syndrome signs in methadone- versus buprenorphine-exposed neonates. Addiction. 2012;107 Suppl 1:53-62.
 9. Sharpe C, Kuschel C. Outcomes of infants born to mothers receiving methadone for pain management in pregnancy. Arch Dis Childh 2004;89:F33-F36.
 10. Finnegan LP. Pathophysiological and behavioural effects of the transplacental transfer of narcotic drugs to the foetuses and neonates of narcotic-dependent mothers. Bull Narc 1979;31:1-58.
 11. Bunikowski R, Grimmer I, Heiser A et al. Neurodevelopmental outcome after prenatal exposure to opiates. Eur J Pediatr 1998;157:724-30.
Författare

Karin Källén och Katarina Wide för Region Stockholm.

Karin Källén och Katarina Wide för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 7/14/2022
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
För patienter och allmänhet