8/15/2022

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Oxybutynin Mylan

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Oxybutynin

Oxybutynin

Klass: 2

Produkter

Ditropan, GELNIQUE, Kentera, Oxibutynin AB Unimedic, Ox......

Ditropan, GELNIQUE, Kentera, Oxibutynin AB Unimedic, Oxibutynin APL, Oxybutynin 2care4, Oxybutynin Accord, Oxybutynin Chloride Syrup USP, Oxybutynin Ebb, Oxybutynin Mylan, Oxybutynin Unimedic
ATC-Koder

G04BD04

G04BD04
Substanser

oxibutynin, oxibutyninhydroklorid

oxibutynin, oxibutyninhydroklorid
Bedömning

Behandling med oxybutynin bör om möjligt undvikas under graviditet då erfarenheten är begränsad. En eventuell individuell riskökning är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Behandling med oxybutynin bör om möjligt undvikas under graviditet då erfarenheten är begränsad. En eventuell individuell riskökning är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.
Bakgrund

Erfarenheterna av användning av oxybutynin under tidig graviditet är begränsade [1]. I djurförsök har embryotoxiska effekter iakttagits vid höga doser. Den kliniska relevansen hos människa är dock oklar [2]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 26 barn vars mödrar uppgivit användning av oxybutynin i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildning.

Erfarenheterna av användning av oxybutynin under tidig graviditet är begränsade [1]. I djurförsök har embryotoxiska effekter iakttagits vid höga doser. Den kliniska relevansen hos människa är dock oklar [2]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 26 barn vars mödrar uppgivit användning av oxybutynin i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildning.
Referenser
  1. Delphine Beghin, Catherine Vauzelle-Gardier, Elisabeth Elefant. Pregnancy outcome after in utero exposure to oxybutynin. Reproductive Toxicology. 2016 04;60(0):177-178.
  2. Edwards JA, Reid YJ, Cozens DD. Reproductive toxicity studies with oxybutynin hydrochloride. Toxicology. 1986;40(1):31-44.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 11/19/2021
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
För patienter och allmänhet