8/15/2022

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Oxsoralen Valeant Pharma

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Metoxsalen

Metoxsalen

Klass: 2

Produkter

Geralen, Oxsoralen, Oxsoralen Valeant Pharma, UVADEX, U......

Geralen, Oxsoralen, Oxsoralen Valeant Pharma, UVADEX, Uvadex
ATC-Koder

D05BA02, L03AX

D05BA02, L03AX
Substanser

metoxsalen

metoxsalen
Bedömning

Erfarenheten är begränsad av metoxsalens påverkan på fosterutvecklingen. De studier som finns tyder dock inte på att någon betydande fosterskadande effekt men substansens verkningsmekanism manar till viss försiktighet. Om exponering skett tidigt under graviditeten är riskökningen förmodligen inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Erfarenheten är begränsad av metoxsalens påverkan på fosterutvecklingen. De studier som finns tyder dock inte på att någon betydande fosterskadande effekt men substansens verkningsmekanism manar till viss försiktighet. Om exponering skett tidigt under graviditeten är riskökningen förmodligen inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.
Bakgrund

Metoxsalen ingår i preparat som används som fotosensibilitetshöjare före UVA-terapi (PUVA), främst vid psoriasis. Metoxsalen är mutagent och carcinogent, varför man har varit rädd att fosterskadande effekter kan fås både vid graviditeter, där PUVA-terapi skett under graviditeten, och vid graviditeter, som inträffat efter PUVA-terapi.

Begränsad kunskap om psoraleners påverkan på fosterutvecklingen finns. I en studie av 94 graviditeter efter PUVA-terapi (17 med terapi under graviditeten) fann man ett barn med syndaktyli och ett med Downs syndrom. I en svensk studie identifierades 689 graviditeter, som skett före PUVA-terapi, 14 under PUVA-terapi och 504 efter PUVA-terapi. Ingen skillnad i frekvens missbildningar eller barnadödl......

Metoxsalen ingår i preparat som används som fotosensibilitetshöjare före UVA-terapi (PUVA), främst vid psoriasis. Metoxsalen är mutagent och carcinogent, varför man har varit rädd att fosterskadande effekter kan fås både vid graviditeter, där PUVA-terapi skett under graviditeten, och vid graviditeter, som inträffat efter PUVA-terapi. Begränsad kunskap om psoraleners påverkan på fosterutvecklingen finns. I en studie av 94 graviditeter efter PUVA-terapi (17 med terapi under graviditeten) fann man ett barn med syndaktyli och ett med Downs syndrom. I en svensk studie identifierades 689 graviditeter, som skett före PUVA-terapi, 14 under PUVA-terapi och 504 efter PUVA-terapi. Ingen skillnad i frekvens missbildningar eller barnadödlighet iakttogs, men andelen lågviktiga barn var ökad i graviditeter som inträffade efter PUVA-terapi, troligen en funktion av grundsjukdomen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering uppgiven.
Referenser
  1. Stern RS, Lange R. Outcomes of pregnancies among women and partners of men with a history of exposure to methoxsalen photochemotherapy (PUVA) for the treatment of psoriasis. Arch Dermatol 1991;127:347-50.
  2. Gunnarskog JG, Kallen B, Lindelof BG, Sigurgeirsson B. Psoralen photochemotherapy (PUVA) and pregnancy. Arch Dermatol 1993;129:320-3.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 10/30/2018
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

Fasstexter
För patienter och allmänhet