8/15/2022

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Ovaleap

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Follitropin

Follitropin

Klass: 2

Produkter

Bemfola, GONAL-f, Ovaleap, Pergoveris, Puregon

Bemfola, GONAL-f, Ovaleap, Pergoveris, Puregon
ATC-Koder

G03GA05, G03GA06, G03GA30

G03GA05, G03GA06, G03GA30
Substanser

follitropin alfa, follitropin beta

follitropin alfa, follitropin beta
Bedömning

Graviditeter som uppstått efter stimulering med follitropin, innebär inte för barnet någon betydelsefull risk för fosterskada. Stimulering med follikelstimulerande medel kan dock öka risken för flerbörd vilket i sin tur ökar risk för tidig födsel. Exponering under graviditet bör inte vara aktuell, men om en sådan skulle ha skett är den eventuella riskökningen i det enskilda fallet inte så stor att det finns anledning till oro.

Graviditeter som uppstått efter stimulering med follitropin, innebär inte för barnet någon betydelsefull risk för fosterskada. Stimulering med follikelstimulerande medel kan dock öka risken för flerbörd vilket i sin tur ökar risk för tidig födsel. Exponering under graviditet bör inte vara aktuell, men om en sådan skulle ha skett är den eventuella riskökningen i det enskilda fallet inte så stor att det finns anledning till oro.
Bakgrund

Follitropin alfa och beta är FSH-preparat och används hos kvinnor vid infertilitet och exponering under graviditet är därför inte aktuell. Däremot kan man tänka sig att graviditeter som startat efter gonadotropinstimulering skulle innebära risker för barnet. Den mest uttalade risken utgörs av superovulation med uppkomst av flerbörd och därmed förenade problem [1-3].

Någon orsak att tro att behandlingen i sig skulle öka risken för missbildning hos barnet finns inte. Däremot ingår den ofta i behandling med assisterad befruktning och en liten överrisk för vissa missbildningar kan då förekomma, dock så liten att den praktiska betydelsen i det enstaka fallet är r......

Follitropin alfa och beta är FSH-preparat och används hos kvinnor vid infertilitet och exponering under graviditet är därför inte aktuell. Däremot kan man tänka sig att graviditeter som startat efter gonadotropinstimulering skulle innebära risker för barnet. Den mest uttalade risken utgörs av superovulation med uppkomst av flerbörd och därmed förenade problem [1-3]. Någon orsak att tro att behandlingen i sig skulle öka risken för missbildning hos barnet finns inte. Däremot ingår den ofta i behandling med assisterad befruktning och en liten överrisk för vissa missbildningar kan då förekomma, dock så liten att den praktiska betydelsen i det enstaka fallet är ringa [4]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 399 barn, vars mödrar uppgivit att de behandlats med follitropin – elva av barnen hade någon missbildningsdiagnos mot 8-9 förväntade. Missbildningsfrekvensen var således normal. Hela 89 barn var födda i flerbörd (mot 11-12 förväntade), och 61 barn (mot 24-25 förväntade) var födda för tidigt. Graviditetsutfallet stämmer med att substansen används vid ovulationsstimulering eller assisterad befruktning.
Referenser
  1. Reprotox. Gonadotropins. Micromedex [www]. [cited 2021-08-17].
  2. Teris. Follitropin/Urofollitropin. Micromedex [www]. [cited 2021-08-17].
  3. Källen B, Olausson PO, Nygren KG. Neonatal outcome in pregnancies from ovarian stimulation. Obstet Gynecol 2002;100:414-9.
  4. Källén B, Finnström O, Nygren KG, Olausson PO. In vitro fertilization (IVF) in Sweden: risk for congenital malformations after different IVF methods. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2005;73(3):162-9.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 9/3/2021
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
För patienter och allmänhet