8/15/2022

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Oprymea

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Pramipexol

Pramipexol

Klass: 2

Produkter

Derinik, MIRAPEXIN, Mirapexin, Oprymea, Pramipexol Auro......

Derinik, MIRAPEXIN, Mirapexin, Oprymea, Pramipexol Aurobindo, Pramipexol STADA, Pramipexol Sandoz, Pramipexol Teva Pharma, Pramipexol Zentiva, Pramipexole Accord, Pramipexole Bluefish, Pramipexole Orion, Pramipexole Sandoz, Pramipexole Teva, SIFROL, Sifrol
ATC-Koder

N04BC05

N04BC05
Substanser

pramipexol, pramipexoldihydrokloridmonohydrat

pramipexol, pramipexoldihydrokloridmonohydrat
Bedömning

Det finns begränsad erfarenhet av användning av pramipexol under graviditet. Behandling skall därför ske med viss återhållsamhet. En eventuell riskökning är dock inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om exponering skett i tidig graviditet.

Det finns begränsad erfarenhet av användning av pramipexol under graviditet. Behandling skall därför ske med viss återhållsamhet. En eventuell riskökning är dock inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om exponering skett i tidig graviditet.
Bakgrund

Erfarenheter av användning av pramipexol under graviditet är sparsamma och består av enstaka fallserier och fallrapporter [1-3]. Tillgängliga data tyder dock inte på ökad risk för fosterskador och detta har inte heller setts i djurförsök. Teoretiskt skulle pramipexol kunna ge upphov till utsättningssymptom hos den nyfödde, men detta finns inte dokumenterat i litteraturen.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 65 mödrar som använt pramipexol under tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos, men fyra barn (1 förväntat) hade låg Apgarpoäng efter förlossningen. Det går i skrivande stund inte att uttala sig om detta beror på medicinering, det underliggande sjukdomstillståndet, eller slumpen.

Erfarenheter av användning av pramipexol under graviditet är sparsamma och består av enstaka fallserier och fallrapporter [1-3]. Tillgängliga data tyder dock inte på ökad risk för fosterskador och detta har inte heller setts i djurförsök. Teoretiskt skulle pramipexol kunna ge upphov till utsättningssymptom hos den nyfödde, men detta finns inte dokumenterat i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 65 mödrar som använt pramipexol under tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos, men fyra barn (1 förväntat) hade låg Apgarpoäng efter förlossningen. Det går i skrivande stund inte att uttala sig om detta beror på medicinering, det underliggande sjukdomstillståndet, eller slumpen.
Referenser
  1. Dostal M, Weber-Schoendorfer C, Sobesky J, Schaefer C. Pregnancy outcome following use of levodopa, pramipexole, ropinirole, and rotigotine for restless legs syndrome during pregnancy: a case series. Eur J Neurol. 2013;20(9):1241-6.
  2. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.
  3. Pramipexole . TERIS Micromedex [www]. [cited 2019-08-04].
Författare

Karin Källén, Katarina Wide och Ulrika Nörby för Region Stockholm.

Karin Källén, Katarina Wide och Ulrika Nörby för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 8/7/2019
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2018

Fasstexter
För patienter och allmänhet