8/15/2022

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Omnitrope (Omnitrope Pen)

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Somatropin

Somatropin

Klass: 2

Produkter

Genotropin, Genotropin MiniQuick, Humatrope, Norditropi......

Genotropin, Genotropin MiniQuick, Humatrope, Norditropin NordiFlex, Norditropin SimpleXx, Norditropin Simplexx, NutropinAq, Omnitrope, Omnitrope (Omnitrope Pen), Omnitrope (SurePal), Saizen, Saizen click.easy, Zomacton
ATC-Koder

H01AC01

H01AC01
Substanser

somatropin

somatropin
Bedömning

Det finns inga hållpunkter för att medicinsk användning av somatropin under graviditet påverkar fostret negativt. Erfarenheten av sådan behandling är begränsad. Vid missbruk med höga doser tillväxthormon kan en ogynnsam effekt på fosterutvecklingen inte uteslutas. I sådana fall bör remittering ske till specialist för att ta ställning till graviditetens fortsatta handläggning.

Det finns inga hållpunkter för att medicinsk användning av somatropin under graviditet påverkar fostret negativt. Erfarenheten av sådan behandling är begränsad. Vid missbruk med höga doser tillväxthormon kan en ogynnsam effekt på fosterutvecklingen inte uteslutas. I sådana fall bör remittering ske till specialist för att ta ställning till graviditetens fortsatta handläggning.
Bakgrund

Somatropin används medicinskt bland annat som substitutionsbehandling vid hypofysär insuffiens. Det finns inga hållpunkter för att substitutionsbehandling med somatropin under graviditet påverkar fostret negativt men erfarenheten är begränsad [1-3].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 97 barn, vars mödrar rapporterat användning av somatropin. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Illegal användning som dopningspreparat, för att öka den fysiska prestationsförmågan har rapporterats. Sådant missbruk och användning av stora doser kan orsaka insulinresistens och försämrad glukostolerans. Det skulle kunna innebära en missbildningsrisk i tidig graviditet, även om sådana data saknas.

Somatropin används medicinskt bland annat som substitutionsbehandling vid hypofysär insuffiens. Det finns inga hållpunkter för att substitutionsbehandling med somatropin under graviditet påverkar fostret negativt men erfarenheten är begränsad [1-3]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 97 barn, vars mödrar rapporterat användning av somatropin. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Illegal användning som dopningspreparat, för att öka den fysiska prestationsförmågan har rapporterats. Sådant missbruk och användning av stora doser kan orsaka insulinresistens och försämrad glukostolerans. Det skulle kunna innebära en missbildningsrisk i tidig graviditet, även om sådana data saknas.
Referenser
  1. Biller BMK, Höybye C, Carroll P, Gordon MB, Birkegård AC, Kelepouris N et al. Pregnancy outcomes in women receiving growth hormone replacement therapy enrolled in the NordiNet® International Outcome Study (IOS) and the American Norditropin® Studies: Web-Enabled Research (ANSWER) Program. Pituitary. 2021;24(4):611-621.
  2. Sakai S, Wakasugi T, Yagi K, Ohnishi A, Ito N, Takeda Y et al. Successful pregnancy and delivery in a patient with adult GH deficiency: role of GH replacement therapy. Endocr J. 2011;58:65-8.
  3. Müller J, Starup J, Christiansen JS, Jørgensen JO, Juul A, Skakkebaek NE. Growth hormone treatment during pregnancy in a growth hormone-deficient woman. Eur J Endocrinol. 1995;132:727-9.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 12/10/2021
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
För patienter och allmänhet