8/15/2022

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Omix

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Tamsulosin

Tamsulosin

Klass: 2

Produkter

Omix, Omnic, Tamicten, Urizia

Omix, Omnic, Tamicten, Urizia
ATC-Koder

G04CA02, G04CA53

G04CA02, G04CA53
Substanser

tamsulosin, tamsulosinhydroklorid

tamsulosin, tamsulosinhydroklorid
Bedömning

Användning av tamsulosin under graviditet bör inte vara aktuell. Om ändå exponering skett i tidig graviditet, är en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Användning av tamsulosin under graviditet bör inte vara aktuell. Om ändå exponering skett i tidig graviditet, är en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.
Bakgrund

Tamsulosin är en alfa-1-blockerare. Främsta användningsområdet är benign prostatahypertrofi, varför exponering under graviditet inte bör vara aktuell. Substansen används också vid stenbildning i urinvägarna, varav ett mindra antal exponeingar under graviditet finns rapporterade i litteraturen utan att någon negativ effekt setts på fosterutvecklingen. De flesta exponeringarna skedde i andra och tredje trimestern [1,2]. Det är inte heller troligt att någon ogynnsam inverkan på fostret skulle uppstå.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Tamsulosin är en alfa-1-blockerare. Främsta användningsområdet är benign prostatahypertrofi, varför exponering under graviditet inte bör vara aktuell. Substansen används också vid stenbildning i urinvägarna, varav ett mindra antal exponeingar under graviditet finns rapporterade i litteraturen utan att någon negativ effekt setts på fosterutvecklingen. De flesta exponeringarna skedde i andra och tredje trimestern [1,2]. Det är inte heller troligt att någon ogynnsam inverkan på fostret skulle uppstå. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.
Referenser
  1. Bailey G, Vaughan L, Rose C, Krambeck A. Perinatal Outcomes with Tamsulosin Therapy for Symptomatic Urolithiasis. J Urol. 2016;195:99-103.
  2. Theriault B, Morin F, Cloutier J. Safety and efficacy of Tamsulosin as medical expulsive therapy in pregnancy. World J Urol. 2020;38(9):2301-2306.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 1/28/2022
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
För patienter och allmänhet