8/15/2022

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Omeprazol Orifarm

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Omeprazol

Omeprazol

Klass: 1

Produkter

Losec, OMEP, Omecat, Omeprazol ABECE, Omeprazol AGP, Om......

Losec, OMEP, Omecat, Omeprazol ABECE, Omeprazol AGP, Omeprazol Actavis, Omeprazol Alternova, Omeprazol Apofri, Omeprazol Arrow, Omeprazol Aurobindo, Omeprazol Bijon, Omeprazol Bluefish, Omeprazol Distriquimica, Omeprazol Ebb, Omeprazol Evolan, Omeprazol Mylan, Omeprazol Orifarm, Omeprazol Pensa, Omeprazol Sandoz, Omeprazol Teva, Omeprazol ratiopharm, Omeprazole, Omestad, Omezolmyl, Omezyl, Omona
ATC-Koder

A02BC01

A02BC01
Substanser

omeprazol, omeprazolmagnesium, omeprazolnatrium

omeprazol, omeprazolmagnesium, omeprazolnatrium
Bedömning

Omeprazol kan användas under graviditet utan någon risk för fosterskada. Det finns betryggande erfarenheter av omeprazolanvändning under graviditet och inga hållpunkter för att omeprazol kan vara fosterskadande har framkommit. Vid återkommande besvär och behov av längre tids användning, ska dock läkare kontaktas.

Omeprazol kan användas under graviditet utan någon risk för fosterskada. Det finns betryggande erfarenheter av omeprazolanvändning under graviditet och inga hållpunkter för att omeprazol kan vara fosterskadande har framkommit. Vid återkommande besvär och behov av längre tids användning, ska dock läkare kontaktas.
Bakgrund

Allmänt om protonpumpshämmare
Det finns några relativt stora studier publicerade över graviditetsutfallet efter intag av protonpumpshämmare generellt [1-3]. Andra studier har närmare studerat några av de enskilda substanserna, framförallt omeprazol [4-7]. Ingen av studierna har rapporterat någon ökad risk för fosterskador efter medicinering med protonpumpshämmare under tidig graviditet.  

Ett samband mellan behandling med syrahämmande läkemedel under graviditeten och astma hos barnen har emellertid rapporterats. Det är dock troligt att sambandet inte beror på medicineringen utan på andra faktorer, till exempel den gastroesofageala sjukdomen i sig och/eller maternell astma [8]. 

I det svenska Medicinska födelseregistret finns uppgifter om 18 859 barn vars mödrar uppgiv......

# Allmänt om protonpumpshämmare Det finns några relativt stora studier publicerade över graviditetsutfallet efter intag av protonpumpshämmare generellt [1-3]. Andra studier har närmare studerat några av de enskilda substanserna, framförallt omeprazol [4-7]. Ingen av studierna har rapporterat någon ökad risk för fosterskador efter medicinering med protonpumpshämmare under tidig graviditet.   Ett samband mellan behandling med syrahämmande läkemedel under graviditeten och astma hos barnen har emellertid rapporterats. Det är dock troligt att sambandet inte beror på medicineringen utan på andra faktorer, till exempel den gastroesofageala sjukdomen i sig och/eller maternell astma [8].  I det svenska Medicinska födelseregistret finns uppgifter om 18 859 barn vars mödrar uppgivit att de använt någon protonpumpshämmare i tidig graviditet. Av barnen hade 368 någon missbildningsdiagnos mot 387 förväntade. Missbildningsfrekvensen var således helt normal. Det var inte heller någon speciell typ av missbildning som var överrepresenterad. Dock var det lite fler barn än förväntat som var födda för tidigt (7,4% mot 6,1% förväntat), fler som hade låg födelsevikt för tiden (3,2% mot 2,7% förväntat), och fler som hade låg Apgarpoäng vid fem minuter (1,7% mot 1,5% förväntat). Det är oklart om detta beror på läkemedlet eller på underliggande sjukdom och samvarierande faktorer.   # Specifikt om omeprazol  Några större och ett par relativt begränsade studier finns publicerade över graviditetsutfallet efter intag av omeprazol [4-7]. En av dem omfattade 955 barn vars mödrar använt omeprazol, varav flertalet exponerats (863) i tidig gravidet [4]. Inga tecken på skador fanns hos barnen i någon av studierna, vare sig vid födseln eller vid uppföljning upp till 3 års ålder. I en dansk studie som omfattade över 3600 barn som fötts efter moders användande av protonpumpshämmare under tidig graviditet, sågs inte heller någon ökad risk för fosterskador [2].    I det svenska Medicinska födelseregistret finns 16 691 barn vars mödrar uppgivit användning av omeprazol i tidig graviditet. Av barnen hade 323 (1,9%) någon missbildningsdiagnos vilket, om något, är en något låg frekvens (2,1% förväntat). Det var inte heller någon speciell typ av missbildning som var överrepresenterad.
Referenser
  1. Matok I, Levy A, Wiznitzer A, Uziel E, Koren G, Gorodischer R. The safety of fetal exposure to proton-pump inhibitors during pregnancy. Dig Dis Sci. 2012;57(3):699-705.
  2. Pasternak B, Hviid A. Use of proton-pump inhibitors in early pregnancy and the risk of birth defects. N Engl J Med. 2010;363:2114-23.
  3. Diav-Citrin O, Arnon J, Shechtman S, Shaefer C, van Tonningen MR, Clementi M et al. The safety of proton pump inhibitors in pregnancy: a multicentre prospective controlled study. Aliment Pharmacol Ther 2005;21:269-75.
  4. Källén BA. Use of omeprazole during pregnancy no hazard demonstrated in 955 infants exposed during pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2001;96:63-8.
  5. Ruigomez A, Garcia Rodriguez LA , Cattaruzzi C, Troncon MG, Agostinis L, Wallander MA et al. Use of cimetidine, omeprazole, and ranitidine in pregnant women and pregnancy outcomes. Am J Epidemiol 1999;150:476-81.
  6. Kallen B. Delivery outcome after the use of acid-suppressing drugs in early pregnancy with special reference to omeprazole. Br J Obstet Gynaecol 1998;105:877-81.
  7. Kallen B. Delivery outcome after the use of acid-suppressing drugs in early pregnancy with special reference to omeprazole. Br J Obstet Gynaecol 1998;105:877-81.
  8. Lai T, Wu M, Liu J, Luo M, He L, Wang X et al. Acid-Suppressive Drug Use During Pregnancy and the Risk of Childhood Asthma: A Meta-analysis. Pediatrics. 2018;141(2):e20170889
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 7/18/2022
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
För patienter och allmänhet