8/15/2022

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Omegaven

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Fettemulsioner för parenteral nutrition

Fettemulsioner för parenteral nutrition

Klass: 1

Produkter

Clinoleic, Intralipid, Lipoplus, Omegaven, SMOFlipid, S......

Clinoleic, Intralipid, Lipoplus, Omegaven, SMOFlipid, Structolipid, Vasolipid
ATC-Koder

B05BA02

B05BA02
Substanser

glycerol, olivolja, raffinerad, omega-3-syratriglycerid......

glycerol, olivolja, raffinerad, omega-3-syratriglycerider, renad strukturerad triglycerid, renade äggfosfolipider, sojalecitin, sojaolja, triglycerider, triglycerider, medellångkedjiga
Bedömning

Fettemulsioner för parenteral nutrition kan utan risk användas under graviditet.

Fettemulsioner för parenteral nutrition kan utan risk användas under graviditet.
Bakgrund

Dessa lösningar innehåller fettemulsioner, vilka inte rimligen kan verka fosterskadande. Inga epidemiologiska studier över användning under graviditet har återfunnits i litteraturen.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 120 fall med denna exponering. Fyra av barnen (2-3 förväntade) hade någon missbildningsdiagnos, men flertalet av dessa missbildningar var lindriga. Såväl missbildningsfrekvens som graviditetsutfall i övrigt var helt normala.

Dessa lösningar innehåller fettemulsioner, vilka inte rimligen kan verka fosterskadande. Inga epidemiologiska studier över användning under graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 120 fall med denna exponering. Fyra av barnen (2-3 förväntade) hade någon missbildningsdiagnos, men flertalet av dessa missbildningar var lindriga. Såväl missbildningsfrekvens som graviditetsutfall i övrigt var helt normala.
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 6/27/2018
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet