8/15/2022

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Olopeg

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Makrogol och övriga osmotiskt aktiva medel

Makrogol och övriga osmotiskt aktiva medel

Klass: 1

Produkter

Cleenema Klar Til Brug, Endofalk, Fleet Klar-Till-Brug,......

Cleenema Klar Til Brug, Endofalk, Fleet Klar-Till-Brug, Forlax, Forlax Junior, Glaubersalt APL, Lacrofarm, Lacrofarm Junior, Laxabon, Laxido Apelsin, Laxido Junior, Laximyl, Laxiriva, Laxogol, MOVPREP, Macrovic, Movicol, Movicol Apelsin, Movicol Chokolade, Movicol Junior, Movicol Junior Choklad, Movicol Junior Neutral, Movicol Paediatric Chocolate flavour, Movprep Apelsin, Moxalole, Olopeg, Omnicol, Omnilax, Phosphoral, Plenvu, TRANSIPEG 2,95 g, Transipeg, Vistaprep
ATC-Koder

A06AD, A06AD10, A06AD13, A06AD15, A06AD65, A06AG01

A06AD, A06AD10, A06AD13, A06AD15, A06AD65, A06AG01
Substanser

askorbinsyra, dinatriumfosfat, dinatriumfosfatdihydrat,......

askorbinsyra, dinatriumfosfat, dinatriumfosfatdihydrat, fosforsyra, kalciumaskorbat, kaliumklorid, makrogol, natriumaskorbat, natriumdihydrogenfosfat, natriumdivätefosfatdihydrat, natriumfosfat(P-32), natriumklorid, natriumsulfat, natriumsulfatdekahydrat, natriumvätekarbonat
Bedömning

Preparaten kan användas under graviditet i normal dosering utan risk för fostret. Vid återkommande besvär och behov av längre tids behandling, ska dock läkare kontaktas.

Preparaten kan användas under graviditet i normal dosering utan risk för fostret. Vid återkommande besvär och behov av längre tids behandling, ska dock läkare kontaktas.
Bakgrund

Dessa preparat innehåller makrogol (polyetylenglykol) eller en kombinationer av fosfatsalter. Makrogol är ofta kombinerat med elektrolyter. Användningsområdet utgör tarmsköljning före operation eller tarmundersökning, samt för vissa preparat även kronisk obstipation. Verkan sker i tarmen och absorptionen är ringa.

Kliniska erfarenheter av polyetylenglykol i samband med graviditet är begränsade. Det är osannolikt att de små mängder som kan absorberas skulle kunna skada fostret.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 355 barn, vars mödrar rapporterat användning av denna preparatgrupp. Åtta av barnen hade någon missbildning mot 7-8 förväntade. Missbildningsfrekvensen var således helt normal. Det var inte heller någon typ av missbildning som var överrepresenterad.

Dessa preparat innehåller makrogol (polyetylenglykol) eller en kombinationer av fosfatsalter. Makrogol är ofta kombinerat med elektrolyter. Användningsområdet utgör tarmsköljning före operation eller tarmundersökning, samt för vissa preparat även kronisk obstipation. Verkan sker i tarmen och absorptionen är ringa. Kliniska erfarenheter av polyetylenglykol i samband med graviditet är begränsade. Det är osannolikt att de små mängder som kan absorberas skulle kunna skada fostret. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 355 barn, vars mödrar rapporterat användning av denna preparatgrupp. Åtta av barnen hade någon missbildning mot 7-8 förväntade. Missbildningsfrekvensen var således helt normal. Det var inte heller någon typ av missbildning som var överrepresenterad.
Referenser
  1. Pelham RW, Nix LC, Chavira RE, Cleveland MV, Stetson P. Clinical trial: single- and multiple-dose pharmacokinetics of polyethylene glycol (PEG-3350) in healthy young and elderly subjects. Aliment Pharmacol Ther. 2008;28:256-65.
  2. Schiller LR, Santa Ana CA, Porter J, Fordtran JS. Validation of polyethylene glycol 3350 as a poorly absorbable marker for intestinal perfusion studies. Dig Dis Sci. 1997;42:1-5.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 11/8/2021
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

Fasstexter
För patienter och allmänhet