8/15/2022

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Olmetec Plus

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Olmesartan

Olmesartan

Klass: 3

Produkter

Olmedipin, Olmesartan Medoxomil, Olmetec, Olmetec Daiic......

Olmedipin, Olmesartan Medoxomil, Olmetec, Olmetec Daiichi Sankyo Europe GmbH, Olmetec Plus
ATC-Koder

C09CA08, C09DA08, C09DB02

C09CA08, C09DA08, C09DB02
Substanser

olmesartanmedoxomil

olmesartanmedoxomil
Bedömning

Angiotensin II-antagonister skall inte användas under graviditet, speciellt inte under andra och tredje trimestern, då detta har satts i samband med en rad komplikationer under graviditet och neonatalperiod. Om användning har skett under denna del av graviditeten, är ett riktat ultraljud befogat. Om exponering har skett i tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet förmodligen inte stor så stor att det finns anledning till oro.

Angiotensin II-antagonister skall inte användas under graviditet, speciellt inte under andra och tredje trimestern, då detta har satts i samband med en rad komplikationer under graviditet och neonatalperiod. Om användning har skett under denna del av graviditeten, är ett riktat ultraljud befogat. Om exponering har skett i tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet förmodligen inte stor så stor att det finns anledning till oro.
Bakgrund

Gemensamt för angiotensin-II-antagonister
Angiotensin II-antagonister passerar placenta och det finns belägg för att medicinering under andra och tredje trimestern orsakar störningar i fostrets blodtrycksreglerande mekanismer [1]. Exponering för angiotensin II-antagonister in utero under andra och tredje trimestern har förknippats med oligohydramnios, lunghypoplasi till följd av oligohydramnios, intrauterin tillväxthämning samt neonatal hypotension och oliguri/anuri [1-5]. Dessutom har fall av hypoplasi av skallbenen rapporterats [4]. Det finns data som indikerar att risken är ännu större för angiotensin-II-antagonisterna än för de......

# Gemensamt för angiotensin-II-antagonister Angiotensin II-antagonister passerar placenta och det finns belägg för att medicinering under andra och tredje trimestern orsakar störningar i fostrets blodtrycksreglerande mekanismer [1]. Exponering för angiotensin II-antagonister in utero under andra och tredje trimestern har förknippats med oligohydramnios, lunghypoplasi till följd av oligohydramnios, intrauterin tillväxthämning samt neonatal hypotension och oliguri/anuri [1-5]. Dessutom har fall av hypoplasi av skallbenen rapporterats [4]. Det finns data som indikerar att risken är ännu större för angiotensin-II-antagonisterna än för de närbesläktade ACE-hämmarna [5]. För ACE-hämmarna har annars även en ökad risk för hjärtfel påvisats i vissa studier. Riskökningen har dock setts för flera typer av antihypertensiva läkemedel och är sannolikt inte specifik för substanser som påverkar renin-angiotensinsystemet [6]. En tendens till högre risk för allvarliga missbildningar för ACE-hämmare/Angiotensin II-antagonister har dock setts i en metaanalys [7]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 244 barn vars mödrar uppgett användning av angiotensin II-antagonister i tidig graviditet. Sju barn (mot 5 förväntade) hade någon missbildningsdiagnos. Två barn hade ventrikelseptumdefekter, ett barn ett annat hjärtfel, ett barn hade hypospadi, och tre barn hade hydronefros. Vidare var två barn dödfödda och 40 barn (16%) för tidigt födda mot förväntade 15 (6,2%). Andelen barn som var lätta för tiden var också klart förhöjd: 14 barn (5,7%) mot 6-7 förväntade (2,7%). En del av dessa effekter kan troligen tillskrivas grundsjukdomen. # Specifikt om olmesartan Olmesartan ges antingen som monoterapi eller i kombination med hydroklortiazid. Ett fåtal fallrapporter med samma typ av fosterpåverkan som setts för andra angiotensin-II-antagonister har återfunnits i litteraturen [7-11]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.
Referenser
 1. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.
 2. Shimada C, Akaishi R, Cho K, Morikawa M, Kaneshi Y, Yamda T et al. Outcomes of 83 fetuses exposed to angiotensin receptor blockers during the second or third trimesters: a literature review. Hypertens Res. 2015;38(5):308-13.
 3. Alwan S, Polifka JE, Friedman JM. Angiotensin II receptor antagonist treatment during pregnancy. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2005;73:123-30.
 4. Barr M. Teratogen update: angiotensin-converting enzyme inhibitors. Teratology 1994;50:399-409.
 5. Weber-Schoendorfer C, Kayser A, Tissen-Diabaté T, Winterfeld U, Eleftheriou G, Te Winkel B et al. Fetotoxic risk of AT1 blockers exceeds that of angiotensin-converting enzyme inhibitors: an observational study. J Hypertens. 2020;38(1):133-141.
 6. Lennestål R, Otterblad Olausson P, Källén B. Maternal use of antihypertensive drugs in early pregnancy and delivery outcome, notably the presence of congenital heart defects in the infants. Eur J Clin Pharmacol 2009;65:615-25.
 7. Fu J, Tomlinson G, Feig DS. Increased risk of major congenital malformations in early pregnancy use of angiotensin-converting-enzyme inhibitors and angiotensin-receptor-blockers: a meta-analysis. Diabetes Metab Res Rev. 2021;37(8):e3453.
 8. Celentano C, Prefumo F, di Vera E, Iannicco A, Gallo DP, Liberati M. Reversible acute fetal renal failure due to maternal exposure to angiotensin receptor blocker. Pediatr Nephrol. 2008;23(2):333-4.
 9. Georgaki-Angelaki E, Stergiou N, Naoum E, Papassotiriou I, Anagnostakou M. Olmesartan medoxomil-induced acute renal failure in a premature newborn following maternal exposure during pregnancy: a case report and review of the literature. NDT Plus. 2009;2(4):295-7.
 10. Hünseler C, Paneitz A, Friedrich D, Lindner U, Oberthuer A, Körber F et al. Angiotensin II receptor blocker induced fetopathy: 7 cases. Klin Padiatr. 2011;223(1):10-4.
 11. Spaggiari E, Heidet L, Grange G, Guimiot F, Dreux S, Delezoide AL et al. Prognosis and outcome of pregnancies exposed to renin-angiotensin system blockers. Prenat Diagn. 2012;32(11):1071-6.
 12. Gang MH, Lee YW, Chang MY. Secondary renal tubular dysgenesis in a newborn exposed to angiotensin Ⅱ receptor antagonist during gestation. Clin Exp Pediatr. 2021;64(3):136-138.
Författare

Ulrika Nörby och Patrik Dreher Sköld för Region Stockholm.

Ulrika Nörby och Patrik Dreher Sköld för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 12/22/2021
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2018

Fasstexter
För patienter och allmänhet
2 2
2 2

Hydroklortiazid

Hydroklortiazid

Klass: 2

Produkter

Accupro Comp, Actelsar HCT, Amiloferm, Amiloferm mite, ......

Accupro Comp, Actelsar HCT, Amiloferm, Amiloferm mite, Atacand Plus, Blopresid Comp, Blopress Comp, Candemox Comp, Candesarstad Comp, Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4, Candesartan/Hydrochlorothiazide Actavis, Candesartan/Hydrochlorothiazide Bijon, Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka, Candesartan/Hydrochlorothiazide Navamedic, Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion, Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA, Candesartan/Hydrochlorothiazide Teva, Candexetil comp, CoAprovel, Corixil Comp, Cozaar Comp, Cozaar Comp Forte, Diovan Comp, Dynorm Plus, Enalapril Comp STADA, Enalapril Comp Sandoz, Enalapril comp ratiopharm, Enalapril/Hydrochlorothiazide 2care4, Enalapril/Hydrochlorothiazide Medical Valley, Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan, Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion, Enalapril/Hydrochlorothiazide Teva, Esidrex, Etilbo, Fortzaar Comp Forte, Forzaar Comp Forte, Hydrochlorothiazide Bluefish, Hydrochlorothiazide Orifarm, Hydrochlorothiazide Orion, Hydroklortiazid Ebb, Hydroklortiazid Evolan, Ifirmacombi, Inhibace Comp, Inhibace comp, Inibace comp, Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva, Irbesartan/Hydrochlorothiazide STADA, Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz, Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva, Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis, Karvezide, Kinzalkomb, Klomentan Comp, Lesamor, Linatil comp, Linatil comp mite, Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz, Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis, Lisinopril/Hydroklortiazid Copyfarm, Lisinopril/Hydroklortiazid Ebb, Lisinopril/Hydroklortiazid STADA, Losamyl Comp, Losarstad Comp, Losartan/Hydrochlorothiazide Aurobindo, Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish, Losartan/Hydrochlorothiazide Krka, Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley, Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz, Losartan/Hydrochlorothiazide Teva, Losartan/Hydroklortiazid Actavis, Losartan/Hydroklortiazid Orifarm, Losartan/hydroklortiazid Jubilant, Losatrix Comp, Losatrix comp, Losazid Comp, Losazid Comp Forte, Marozid, MicardisPlus, Moduretic, Moduretic mite, Normorix, Normorix mite, Olmetec Plus, PritorPlus, Quinapril/Hydrochlorothiazid Orion, Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka, Ramipril/Hydroklortiazid 2care4, Ramipril/Hydroklortiazid Actavis, Ramipril/Hydroklortiazid Alternova, Ramipril/Hydroklortiazid Ebb, Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL, Ramipril/Hydroklortiazid Orifarm, Ratacand Plus, Renitec comp., Rocaval, Sparkal, Sparkal mite, Synerpril, Tanlozid, Tareg Comp, Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley, Teveten Comp, Tolucombi, Triatec comp, Triatec comp mite, Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4, Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka, Valsartan/Hydrochlorothiazide Rivopharm, Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz, Valsartan/Hydrochlorothiazide Teva, Valsartan/Hydroklortiazid Ebb, Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant, Valsartore Comp, Valtsu comp, Vascace comp, Zestoretic
ATC-Koder

C03AA03, C03EA01, C09BA02, C09BA03, C09BA05, C09BA06......

C03AA03, C03EA01, C09BA02, C09BA03, C09BA05, C09BA06, C09BA08, C09DA01, C09DA02, C09DA03, C09DA04, C09DA06, C09DA07, C09DA08
Substanser

hydroklortiazid

hydroklortiazid
Bedömning

Erfarenheten av användning av hydroklortiazid under graviditet är begränsad vilket gör bedömningen osäker. Någon säkerställd fosterskadande effekt har dock inte framkommit. Den eventuella individuella riskökningen är inte så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Antihypertensiva medel har rapporterats kunna ge biverkningar hos det nyfödda barnet och bör användas med försiktighet under graviditetens andra hälft. Detta får dock inte hindra adekvat terapi av hypertoni och preeklampsi. Barnläkare ska vara informerad om medicineringen, i samband med undersökningen av den nyfödda.

Erfarenheten av användning av hydroklortiazid under graviditet är begränsad vilket gör bedömningen osäker. Någon säkerställd fosterskadande effekt har dock inte framkommit. Den eventuella individuella riskökningen är inte så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet. Antihypertensiva medel har rapporterats kunna ge biverkningar hos det nyfödda barnet och bör användas med försiktighet under graviditetens andra hälft. Detta får dock inte hindra adekvat terapi av hypertoni och preeklampsi. Barnläkare ska vara informerad om medicineringen, i samband med undersökningen av den nyfödda.
Bakgrund

Gemensamt för diuretika
Generellt anses användning av diuretika i tidig graviditet inte öka risken för fosterskada [1,2]. Antihypertensiva medel har däremot rapporterats kunna ge biverkningar hos det nyfödda barnet framför allt i form av hypotension, hypoglykemi och tillväxthämning [3,4]. Hypoglykemi och tillväxthämning kan dock även bero på att mamman har hypertoni eller preeklampsi. Många av dessa barn är underburna vilket också ökar risken för hypo......

# Gemensamt för diuretika Generellt anses användning av diuretika i tidig graviditet inte öka risken för fosterskada [1,2]. Antihypertensiva medel har däremot rapporterats kunna ge biverkningar hos det nyfödda barnet framför allt i form av hypotension, hypoglykemi och tillväxthämning [3,4]. Hypoglykemi och tillväxthämning kan dock även bero på att mamman har hypertoni eller preeklampsi. Många av dessa barn är underburna vilket också ökar risken för hypotension och hypoglykemi. På basen av de publicerade rapporterna är det inte möjligt att skilja mellan biverkningar av medicineringen och effekten av grundsjukdomen. Tiazider, tiazidbesläktade diuretika och loop-diuretika kan passera över till fostret och ge elektrolytrubbningar [1,2]. Med tiazider och tiazidbesläktade diuretika har också trombocytopeni beskrivits [1,2]. **Data ur födelseregistret** I det svenska Medicinska födelseregistret finns totalt 669 barn vars mödrar rapporterat användning av diuretikum i tidig graviditet. Av dem hade 23 barn någon missbildning (3,5%) mot 14 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen är alltså klart förhöjd. Det är troligt att den förhöjda missbildningsfrekvensen, som framför allt utgörs av en ökad förekomst av hjärtfel, beror på mödrarnas underliggande tillstånd då en liknande ökning ses för andra antihypertensiva medel. Bland barnen hade 12 en hjärtfelsdiagnos (4-5 förväntade), fyra barn hade läppgomspalt eller gomspalt (1 förväntat), två barn hade cystnjurar, ett hade en syndromdiagnos, ett polydaktyli, ett Downs syndrom och två barn hade hypospadi. Övriga barn hade lindriga tillstånd. Hela 22 procent av barnen var för tidigt födda (mot 6,2% förväntat) och nio procent var lätta för tiden (mot 2,7% förväntat). Fem barn hade dött intrauterint (2 förväntade) och 18 av barnen (10 förväntade) hade låg Apgarpoäng 5 minuter efter födelsen. # Specifikt om hydroklortiazid Hydroklortiazid finns förutom i monopreparat även i kombination med ACE-hämmare eller angiotensin II-antagonister. Mödrar till 255 barn rapporterade användning av något läkemedel, som innehåller hydroklortiazid, 191 av dem i kombinationspreparat. Sex barn hade någon missbildningsdiagnos mot 5-6 förväntade. Två barn hade ventrikelseptumdefekter (ett tillsammans med en förmaksseptumdefekt), ett barn hade Downs syndrom, ett barn hade hypospadi, och två barn hade icke specificerade missbildningar. Vidare var 43 barn för tidigt födda (17% mot förväntat 6,2%), 33 barn var lågviktiga (13% mot förväntat 4,4%), och 22 barn var lätta för tiden (8,6% mot förväntat 2,7%).
Referenser
 1. Reprotox. Micromedex [www]. [cited 2020-04-14].
 2. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.
 3. Lennestål R, Otterblad Olausson P, Källén B. Maternal use of antihypertensive drugs in early pregnancy and delivery outcome, notably the presence of congenital heart defects in the infants. Eur J Clin Pharmacol 2009;65:615-25.
 4. Orbach H, Matok I, Gorodischer R, Sheiner E, Daniel S, Wiznitzer A et al. Hypertension and antihypertensive drugs in pregnancy and perinatal outcomes. Am J Obstet Gynecol. 2013;208(4):301e1-6.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 4/14/2020
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2018

Fasstexter
För patienter och allmänhet