8/15/2022

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Olanzapin Orifarm

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Olanzapin

Olanzapin

Klass: 2

Produkter

Arkolamyl, Olanzapin 2care4, Olanzapin Actavis, Olanzap......

Arkolamyl, Olanzapin 2care4, Olanzapin Actavis, Olanzapin Bluefish, Olanzapin Ebb, Olanzapin Lilly, Olanzapin Orifarm, Olanzapin Orion, Olanzapin Ranbaxy, Olanzapin STADA, Olanzapin SUN, Olanzapin Sandoz, Olanzapine Accord, Olanzapine Glenmark, Olanzapine Glenmark Europe, Olanzapine Mylan, Olanzapine Teva, ZYPADHERA, Zalasta, Zyprexa, Zyprexa Relprevv, Zyprexa Velotab
ATC-Koder

N05AH03

N05AH03
Substanser

olanzapin, olanzapinbensoat, olanzapinembonatmonohydrat

olanzapin, olanzapinbensoat, olanzapinembonatmonohydrat
Bedömning

Behandling med olanzapin, som tillhör gruppen atypiska neuroleptika, under graviditet bör ske i samråd med specialist. En noggrann avvägning mellan behandlingens potentiella nytta och risker för fostret ska göras. Exponering för atypiska neuroleptika i tidig graviditet tycks inte generellt öka risken för missbildningar. Däremot förekommer neonatala symtom från bland annat andningsorgan och centrala nervsystemet, efter behandling i sen graviditet.

Behandling med olanzapin, som tillhör gruppen atypiska neuroleptika, under graviditet bör ske i samråd med specialist. En noggrann avvägning mellan behandlingens potentiella nytta och risker för fostret ska göras. Exponering för atypiska neuroleptika i tidig graviditet tycks inte generellt öka risken för missbildningar. Däremot förekommer neonatala symtom från bland annat andningsorgan och centrala nervsystemet, efter behandling i sen graviditet.
Bakgrund

Allmänt om atypiska neuroleptika

Atypiska neuroleptika (andra generationens neuroleptika) används förutom vid psykossjukdomar även vid bipolär sjukdom. Det börjar nu finnas en del erfarenhet av behandling under graviditet, även om det varierar mellan olika substanser. Exponering för atypiska neuroleptika förefaller inte vara relaterat till ökad risk för missbildningar [1-5]. En stor amerikansk studie finner dock en något förhöjd risk för missbildningar vid användning av risperidon i första trimestern [2].

Flera studier rapporterar ett samband mellan exponering för atypiska neuroleptika och för tidig födsel eller barn med låg eller hö......

**Allmänt om atypiska neuroleptika** Atypiska neuroleptika (andra generationens neuroleptika) används förutom vid psykossjukdomar även vid bipolär sjukdom. Det börjar nu finnas en del erfarenhet av behandling under graviditet, även om det varierar mellan olika substanser. Exponering för atypiska neuroleptika förefaller inte vara relaterat till ökad risk för missbildningar [1-5]. En stor amerikansk studie finner dock en något förhöjd risk för missbildningar vid användning av risperidon i första trimestern [2]. Flera studier rapporterar ett samband mellan exponering för atypiska neuroleptika och för tidig födsel eller barn med låg eller hög födelsevikt för gestationsåldern, dock är ett direkt orsakssamband inte etablerat [6-9]. Mycket talar för att svår maternell psykisk sjukdom och riskfaktorer som är associerade med detta, i sig ökar risken för prematur födsel och avvikelser i födelsevikt [1,3,10]. Användning av atypiska neuroleptika kan ge metabola biverkningar, exempelvis viktuppgång och ökad risk för typ 2 diabetes [11]. Flera studier har gjorts för att undersöka ett eventuellt samband mellan användning av atypiska neuroleptika under graviditet och förekomst av gestationsdiabetes [3, 12-14]. Sammanfattningsvis är resultaten inte konklusiva och ett säkert orsakssamband kan inte anses vara fastställt. Dock kan en ökad observans gällande metabola parametrar, som exempelvis blodsocker, vara av värde hos gravida patienter som behandlas med dessa läkemedel [15,16].  Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge neurologiska biverkningar hos barnet, t.ex. agitation, hyper- och hypotoni samt extrapyramidala symtom, som i vissa fall kan vara långvariga. Dock är det än så länge oklart hur vanligt detta är efter exponering för atypiska neuroleptika [16-18]. Neonatala andningsstörningar har också observerats [6,8,15,19,20]. Antipsykotika i kombination med andra typer av psykofarmaka förefaller vara associerat med en högre grad av neonatal sjuklighet än antipsykotika i monoterapi [8]. Ansvarig neonatolog bör, helst före förlossningen, informeras om behandlingen. När det gäller eventuell påverkan på barnens utveckling på längre sikt är data otillräckliga. Det finns ett fåtal studier som har undersökt detta och de beskriver en signifikant, men övergående, effekt på motorisk utveckling hos vissa barn som exponerats för atypiska neurolika [21]. Många av de komplikationer som nämns ovan, gäller även de klassiska, så kallade första generationens neuroleptika. Det är dock oklart om det finns någon skillnad mellan de äldre och nyare läkemedlen när det gäller påverkan på fostret och den gravida kvinnan. **Data ur födelseregistret** I det svenska Medicinska Födelseregistret finns 890 barn vars mödrar uppgivit användning av atypiska neuroleptika i tidig graviditet. Av barnen hade 19 barn någon missbildningsdiagnos mot 18-19 förväntade. Missbildningsfrekvensen var således helt normal. Det var inte heller någon speciell typ av missbildning som var överrepresenterad. Dock var hela 94 barn (11%) födda för tidigt mot 6.2% förväntat, 31 barn (3,5%) var små för tiden (mot 2,7% förväntat), och 30 barn hade låg Apgarpoäng vid 5 minuter (mot 13 förväntat). Det är inte klarlagt om det avvikande förlossningsutfallet beror på medicineringen eller på faktorer som är länkade till grundsjukdomen. # Specifikt om olanzapin Det finns relativt stor erfarenhet av behandling med olanzapin under graviditet. En systematisk review identifierade 1090 graviditeter med exponering för olanzapin (inklusive data från Medicinska Födelseregistret) och rapporterade en missbildningsfrekvens i nivå med den förväntade [1]. År 2016 publicerades en amerikansk registerstudie där ingen överrisk för missbildningar kunde påvisas för nästan 1400 olanzapinexponerade barn [2]. En annan studie från samma population fann en något ökad incidens av graviditetsdiabetes hos kvinnor som fortsatte med olanzapin under graviditeten jämfört med kvinnor som satte ut läkemedlet [14]. **Data ur födelseregistret** I det svenska Medicinska födelseregistret finns 340 barn vars mödrar rapporterat användning av olanzapin i tidig graviditet. Sju av barnen hade någon missbildning (7 förväntade). Missbildingsfrekvensen var normal, men hela tre barn hade hypospadi. Vidare var hela 39 barn (21 förväntade) födda för tidigt, och 27 barn (15 förväntade) var lågviktiga.
Referenser
 1. Ennis ZN, Damkier P. Pregnancy exposure to olanzapine, quetiapine, risperidone, aripiprazole and risk of congenital malformations A systematic review. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2015;116(4):315-20.
 2. Huybrechts KF, Hernández-Díaz S, Patorno E, Desai RJ, Mogun H, Dejene SZ et al. Antipsychotic Use in Pregnancy and the Risk for Congenital Malformations. JAMA Psychiatry. 2016;73(9):938-46.
 3. Vigod SN, Gomes T, Wilton AS, Taylor VH, Ray JG. Antipsychotic drug use in pregnancy: high dimensional, propensity matched, population based cohort study. BMJ. 2015;350:h2298.
 4. Damkier P, Videbech P. The Safety of Second-Generation Antipsychotics During Pregnancy: A Clinically Focused Review. CNS Drugs. 2018;32(4):351-366.
 5. McKenna K, Koren G, Tetelbaum M, Wilton L, Shakir S, Diav-Citrin O et al. Pregnancy outcome of women using atypical antipsychotic drugs: a prospective comparative study. J Clin Psychiatry. 2005;66:444-9; quiz 546.
 6. Kulkarni J, Worsley R, Gilbert H, Gavrilidis E, Van Rheenen TE, Wang W et al. A prospective cohort study of antipsychotic medications in pregnancy: the first 147 pregnancies and 100 one year old babies. PLoS One. 2014;9(5):e94788.
 7. Bellet F, Beyens MN, Bernard N, Beghin D, Elefant E, Vial T. Exposure to aripiprazole during embryogenesis: a prospective multicenter cohort study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2015;24:368-80.
 8. Sadowski A, Todorow M, Yazdani Brojeni P, Koren G, Nulman I. Pregnancy outcomes following maternal exposure to second-generation antipsychotics given with other psychotropic drugs: a cohort study. BMJ Open. 2013;3(7):0.
 9. Newham JJ, Thomas SH, MacRitchie K, McElhatton PR, McAllister-Williams RH. Birth weight of infants after maternal exposure to typical and atypical antipsychotics: prospective comparison study. Br J Psychiatry. 2008;192(5):333-7.
 10. Sacker A, Done DJ, Crow TJ. Obstetric complications in children born to parents with schizophrenia: a meta-analysis of case-control studies. Psychol Med. 1996;26(2):279-87.
 11. Rummel-Kluge C, Komossa K, Schwarz S, Hunger H, Schmid F, Lobos CA et al. Head-to-head comparisons of metabolic side effects of second generation antipsychotics in the treatment of schizophrenia: a systematic review and meta-analysis. Schizophr Res. 2010;123(0):225-33.
 12. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013;6:1221-86.
 13. Bodén R, Lundgren M, Brandt L, Reutfors J, Kieler H. Antipsychotics during pregnancy: relation to fetal and maternal metabolic effects. Arch Gen Psychiatry. 2012;69:715-21.
 14. Park Y, Hernandez-Diaz S, Bateman BT, Cohen JM, Desai RJ, Patorno E et al. Continuation of Atypical Antipsychotic Medication During Early Pregnancy and the Risk of Gestational Diabetes. Am J Psychiatry. 2018;175(6):564-574.
 15. UK Teratology Information Service (UKTIS) Risperidone in Pregnancy 2015 . UKTIS [www]. [cited 2019-01-16].
 16. Gentile S. Antipsychotic therapy during early and late pregnancy A systematic review. Schizophr Bull. 2010;36:518-44.
 17. Divac N, Prostran M, Jakovcevski I, Cerovac N. Second-generation antipsychotics and extrapyramidal adverse effects. Biomed Res Int. 2014;2014(0):656370.
 18. US Food & Drug Administration (FDA). Antipsychotic drug labels updated on use during pregnancy and risk of abnormal muscle movements and withdrawal symptoms in newborns 2011. FDA [www]. [cited 2019-01-16].
 19. Newport DJ, Calamaras MR, DeVane CL, Donovan J, Beach AJ, Winn S et al. Atypical antipsychotic administration during late pregnancy: placental passage and obstetrical outcomes. Am J Psychiatry. 2007;164(8):1214-20.
 20. Coppola D, Russo LJ, Kwarta RF, Varughese R, Schmider J. Evaluating the postmarketing experience of risperidone use during pregnancy: pregnancy and neonatal outcomes. Drug Saf. 2007;30(3):247-64.
 21. Gentile S, Fusco ML. Neurodevelopmental outcomes in infants exposed in utero to antipsychotics: a systematic review of published data. CNS Spectr. 2017;22(3):273-281.
Författare

Lisa Forsberg och Karin Källén för Region Stockholm.

Lisa Forsberg och Karin Källén för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 2/22/2019
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2018

Fasstexter
För patienter och allmänhet