8/15/2022

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Oktreotid Campus

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Oktreotid

Oktreotid

Klass: 2

Produkter

Octreotide 2care4, Octreotide Abacus Medicine, Octreoti......

Octreotide 2care4, Octreotide Abacus Medicine, Octreotide Fresenius Kabi, Octreotide Hospira, Octreotide Teva, Oktreotid Campus, Oktreotid SUN, Sandostatin, Sandostatin LAR, Sandostatina
ATC-Koder

H01CB02

H01CB02
Substanser

oktreotid, oktreotidacetat, oktreotidpamoat

oktreotid, oktreotidacetat, oktreotidpamoat
Bedömning

Oktretoid skall, om möjligt, inte användas under graviditet men om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Oktretoid skall, om möjligt, inte användas under graviditet men om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.
Bakgrund

Erfarenheten av behandling med oktreotid under graviditet är begränsad. Ett antal fallrapporter finns dock publicerade av friska barn som fötts efter exponering under graviditet [1-3]. Teoretiskt skulle fostertillväxten kunna störas, i och med att oktreotid hämmar utsöndringen av tillväxthormon.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett fall med denna exponering. Barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Erfarenheten av behandling med oktreotid under graviditet är begränsad. Ett antal fallrapporter finns dock publicerade av friska barn som fötts efter exponering under graviditet [1-3]. Teoretiskt skulle fostertillväxten kunna störas, i och med att oktreotid hämmar utsöndringen av tillväxthormon. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett fall med denna exponering. Barnet hade ingen missbildningsdiagnos.
Referenser
  1. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.
  2. Reprotox. Octreotide. Micromedex [www]. [cited 2022-01-13].
  3. Novartis Sverige AB. Produktresumé Sandostatin. Läkemedelsverket [www]. [cited 2022-01-13].
Författare

Karin Källén, Birger Winbladh och Ulrika Nörby för Region Stockholm.

Karin Källén, Birger Winbladh och Ulrika Nörby för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 1/14/2022
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
För patienter och allmänhet