5/20/2024

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Kloramfenikol Trimb

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Kloramfenikol – ögonpreparat

Kloramfenikol – ögonpreparat

Klass : 1

  1. Walker S, Diaper CJ, Bowman R, Sweeney G, Seal DV, Kirkness CM. Lack of evidence for systemic toxicity following topical chloramphenicol use. Eye (Lond). 1998;12 ( Pt 5)(0):875-9.
  2. Trope GE, Lawrence JR, Hind VM, Bunney J. Systemic absorption of topically applied chloramphenicol eyedrops. Br J Ophthalmol. 1979;63(10):690-1.
  3. Santen Oy. Produktresumé Kloramfenikol Santen. Läkemedelsverket [www] [cited 2023-01-11].
  4. Thomseth V, Cejvanovic V, Jimenez-Solem E, Petersen KM, Poulsen HE, Andersen JT. Exposure to topical chloramphenicol during pregnancy and the risk of congenital malformations: a Danish nationwide cohort study. Acta Ophthalmol. 2015;93:651-3.