5/21/2024

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Klexane

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Enoxaparin

Enoxaparin

Klass : 2

  1. Gris JC, Chauleur C, Molinari N, Marès P, Fabbro-Peray P, Quéré I et al. Addition of enoxaparin to aspirin for the secondary prevention of placental vascular complications in women with severe pre-eclampsia The pilot randomised controlled NOH-PE trial. Thromb Haemost. 2011;106:1053-61.
  2. Visser J, Ulander VM, Helmerhorst FM, Lampinen K, Morin-Papunen L, Bloemenkamp KW et al. Thromboprophylaxis for recurrent miscarriage in women with or without thrombophilia HABENOX: a randomised multicentre trial. Thromb Haemost. 2011;105:295-301.
  3. Fouda UM, Sayed AM, Ramadan DI, Fouda IM. Efficacy and safety of two doses of low molecular weight heparin (enoxaparin) in pregnant women with a history of recurrent abortion secondary to antiphospholipid syndrome. J Obstet Gynaecol. 2010;30:842-6.
  4. Winger EE, Reed JL. A retrospective analysis of fondaparinux versus enoxaparin treatment in women with infertility or pregnancy loss. Am J Reprod Immunol. 2009;62:253-60.
  5. Badawy AM, Khiary M, Sherif LS, Hassan M, Ragab A, Abdelall I. Low-molecular weight heparin in patients with recurrent early miscarriages of unknown aetiology. J Obstet Gynaecol. 2008;28:280-4.
  6. Fawzy M, Shokeir T, El-Tatongy M, Warda O, El-Refaiey AA, Mosbah A. Treatment options and pregnancy outcome in women with idiopathic recurrent miscarriage: a randomized placebo-controlled study. Arch Gynecol Obstet. 2008;278:33-8.
  7. Lepercq J, Conard J, Borel-Derlon A, Darmon JY, Boudignat O, Francoual C et al. Venous thromboembolism during pregnancy: a retrospective study of enoxaparin safety in 624 pregnancies. BJOG. 2001;108:1134-40.
  8. Forestier F, Daffos F, Capella-Pavlovsky M. Low molecular weight heparin (PK 10169) does not cross the placenta during the second trimester of pregnancy study by direct fetal blood sampling under ultrasound. Thromb Res. 1984;34:557-60.
  9. Pettilä V, Kaaja R, Leinonen P, Ekblad U, Kataja M, Ikkala E. Thromboprophylaxis with low molecular weight heparin (dalteparin) in pregnancy. Thromb Res. 1999;96:275-82.