7/13/2024

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Dysport

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Botulinumtoxin

Botulinumtoxin

Klass : 2

  1. Wong HT, Khalil M, Ahmed F. OnabotulinumtoxinA for chronic migraine during pregnancy: a real world experience on 45 patients. J Headache Pain. 2020;21(1):129.
  2. Brin MF, Kirby RS, Slavotinek A, Miller-Messana MA, Parker L, Yushmanova I et al. Pregnancy outcomes following exposure to onabotulinumtoxinA. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2016;25:179-87.
  3. Aranda MA, Herranz A, del Val J, Bellido S, García-Ruiz P. Botulinum toxin A during pregnancy, still a debate. Eur J Neurol. 2012;19:e81-2.