3/1/2024

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Divifarm

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Kolekalciferol

Kolekalciferol

Klass : 2

  1. Gustafsson P, Rylander L, Lindh CH, Jönsson BA, Ode A, Olofsson P et al. Vitamin D Status at Birth and Future Risk of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). PLoS One. 2015;10:e0140164.
  2. Eyles DW, Burne TH, McGrath JJ. Vitamin D, effects on brain development, adult brain function and the links between low levels of vitamin D and neuropsychiatric disease. Front Neuroendocrinol. 2013;34:47-64.
  3. Gale CR, Robinson SM, Harvey NC, Javaid MK, Jiang B, Martyn CN et al. Maternal vitamin D status during pregnancy and child outcomes. Eur J Clin Nutr. 2008;62:68-77.
  4. Whiting SJ, Green TJ, Calvo MS. Vitamin D intakes in North America and Asia-Pacific countries are not sufficient to prevent vitamin D insufficiency. J Steroid Biochem Mol Biol. 2007;103:626-30.