3/1/2024

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Dipyridamol Alternova

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Dipyridamol

Dipyridamol

Klass : 2

  1. Uzan S, Beaufils M, Breart G et al. Prevention of fetal growth retardation with low-dose aspirin: findings of the EPREDA trial. Lancet 1991;337:1427-31.
  2. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.