3/1/2024

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Desmopressin Ferring

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Desmopressin

Desmopressin

Klass : 2

  1. Ray JG. DDAVP use during pregnancy: an analysis of its safety for mother and child. Obstet Gynecol Surv. 1998;53:450-5.
  2. Källén B, Carlsson SS, Bengtsson BK et al. Diabetes insipidus and use of desmopressin (Minirin) during pregnancy. Eur J Endocrinol 1995;132:144-6.
  3. Minirin (desmopressin) 0,025 mg/ml nässpray: Nya varningar om potentiell risk för arytmi och reproduktions­toxicitet vid exponering för hjälpämnet klorbutanol. Läkemedelsverket [www]. [updated 2023-05-16, cited 2023-05-25].