2/21/2024

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Dectova

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Zanamivir

Zanamivir

Klass : 2

  1. Wang R, Yan W, Du M, Tao L, Liu J. The effect of influenza virus infection on pregnancy outcomes: A systematic review and meta-analysis of cohort studies. Int J Infect Dis. 2021;105(0):567-578.
  2. EMA. CHMP ASSESSMENT REPORT on Novel Influenza (H1N1) outbreak EMEA/H/A-53/1172 http://goo.gl/wde9bO [updated 2009-05-07, cited 2014-07-16].
  3. Graner S, Svensson T, Beau AB, Damase-Michel C, Engeland A, Furu K et al. Neuraminidase inhibitors during pregnancy and risk of adverse neonatal outcomes and congenital malformations: population based European register study. BMJ. 2017;356:j629.
  4. Lian J, Adilijiang M, Chang C, Jiang H, Zhang Y. Neonatal outcomes after neuraminidase inhibitor use during pregnancy: A meta-analysis of cohort studies. Br J Clin Pharmacol. 2021.
  5. Chow EJ, Beigi RH, Riley LE, Uyeki TM. Clinical Effectiveness and Safety of Antivirals for Influenza in Pregnancy. Open Forum Infect Dis. 2021;8(6):ofab138.