4/13/2024

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Apo-Prazo

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Prazosin

Prazosin

Klass : 2

  1. Hall DR, Odendaal HJ, Steyn DW, Smith M. Nifedipine or prazosin as a second agent to control early severe hypertension in pregnancy: a randomised controlled trial. BJOG. 2000;107:759-65.
  2. Bourget P, Fernandez H, Edouard D, Lesne-Hulin A, Ribou F, Baton-Saint-Mleux C et al. Disposition of a new rate-controlled formulation of prazosin in the treatment of hypertension during pregnancy: transplacental passage of prazosin. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 1995 ;20:233-41.
  3. Rubin PC, Butters L, Low RA, Reid JL. Clinical pharmacological studies with prazosin during pregnancy complicated by hypertension. Br J Clin Pharmacol. 1983;16:543-7.
  4. Dommisse J, Davey DA, Roos PJ. Prazosin and oxprenolol therapy in pregnancy hypertension. S Afr Med J. 1983;64:231-3.
  5. Teris via Micromedex. www.micromedexsolutions.com. Hämtat 2016-08-02.