8/15/2022

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Oseltamivir

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Oseltamivir

Oseltamivir

Klass: 2

Produkter

Ebilfumin, Tamiflu

Ebilfumin, Tamiflu
ATC-Koder

J05AH02

J05AH02
Substanser

oseltamivir, oseltamivirfosfat

oseltamivir, oseltamivirfosfat
Bedömning

Det finns inga studier som tyder på att oseltamivir ökar risken för fosterskador eller medför andra negativa effekter för fostret. Användning under första trimestern bör ändå ske återhållsamt, tills mer erfarenhet finns av behandling i tidig graviditet. Vid epidemi eller pandemi med svårare influensa eller om den gravida kvinnan har särskilda riskfaktorer, kan dock oseltamivir ges som terapi eller profylax även under första trimestern enligt gällande rekommendationer.

Det finns inga studier som tyder på att oseltamivir ökar risken för fosterskador eller medför andra negativa effekter för fostret. Användning under första trimestern bör ändå ske återhållsamt, tills mer erfarenhet finns av behandling i tidig graviditet. Vid epidemi eller pandemi med svårare influensa eller om den gravida kvinnan har särskilda riskfaktorer, kan dock oseltamivir ges som terapi eller profylax även under första trimestern enligt gällande rekommendationer.
Bakgrund

Oseltamivir används som terapi eller profylax mot influensa. Under influensaepidemier finns en ökad risk för gravida kvinnor att drabbas av svårare komplikationer, speciellt längre fram i graviditeten [1]. Varken studier bland gravida kvinnor eller djurexperimentella data talar för att oseltamivir skulle påverka fosterutvecklingen negativt [2-6]. Majoriteten av de gravida kvinnorna i undersökningarna hade dock använt oseltamivir i andra eller tredje trimestern. Användning under tidig graviditet bör därmed ske med viss återhållsamhet. 

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 28 barn vars mödrar uppgivit använd......

Oseltamivir används som terapi eller profylax mot influensa. Under influensaepidemier finns en ökad risk för gravida kvinnor att drabbas av svårare komplikationer, speciellt längre fram i graviditeten [1]. Varken studier bland gravida kvinnor eller djurexperimentella data talar för att oseltamivir skulle påverka fosterutvecklingen negativt [2-6]. Majoriteten av de gravida kvinnorna i undersökningarna hade dock använt oseltamivir i andra eller tredje trimestern. Användning under tidig graviditet bör därmed ske med viss återhållsamhet.  I det svenska Medicinska födelseregistret finns 28 barn vars mödrar uppgivit användning av oseltamivir under tidig graviditet. Ett av barnen hade en missbildningsdiagnos, en ospecificerad missbildning av cirkulationsorganen.
Referenser
  1. Silasi M, Cardenas I, Kwon JY, Racicot K, Aldo P, Mor G. Viral infections during pregnancy. Am J Reprod Immunol. 2015;73:199-213.
  2. Ehrenstein V, Kristensen NR, Monz BU, Clinch B, Kenwright A, Sørensen HT. Oseltamivir in pregnancy and birth outcomes. BMC Infect Dis. 2018;18(1):519.
  3. Graner S, Svensson T, Beau AB, Damase-Michel C, Engeland A, Furu K et al. Neuraminidase inhibitors during pregnancy and risk of adverse neonatal outcomes and congenital malformations: population based European register study. BMJ. 2017;356:j629.
  4. EMA. CHMP ASSESSMENT REPORT on Novel Influenza (H1N1) outbreak EMEA/H/A-53/1172 http://goo.gl/wde9bO [updated 2009-05-07, cited 2014-07-16].
  5. Wollenhaupt M, Chandrasekaran A, Tomianovic D. The safety of oseltamivir in pregnancy: an updated review of post-marketing data. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2014;23:1035-42.
  6. Lian J, Adilijiang M, Chang C, Jiang H, Zhang Y. Neonatal outcomes after neuraminidase inhibitor use during pregnancy: A meta-analysis of cohort studies. Br J Clin Pharmacol. 2021.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 9/24/2021
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

Fasstexter
För patienter och allmänhet