8/15/2022

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Orfenadrin

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Orfenadrin

Orfenadrin

Klass: 2

Produkter

Disipal, Lysantin, Norflex, Norgesic

Disipal, Lysantin, Norflex, Norgesic
ATC-Koder

M03BC01, M03BC51, N04AB02

M03BC01, M03BC51, N04AB02
Substanser

orfenadrin, orfenadrincitrat, orfenadrinhydroklorid

orfenadrin, orfenadrincitrat, orfenadrinhydroklorid
Bedömning

Användning av orfenadrin under graviditet skall för säkerhets skull undvikas då erfarenheten är begränsad. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Användning av orfenadrin under graviditet skall för säkerhets skull undvikas då erfarenheten är begränsad. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.
Bakgrund

Orfenadrin för sig och kombinationen med paracetamol är muskelavslappande och används också vid parkinsonism. En amerikansk studie rapporterar om 411 nyfödda barn som hade exponerats för orfenadrin under första trimestern. Missbildningsfrekvensen var snarare något lägre än förväntat [1].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 90 barn vars mödrar rapporterat användning av orfenadrin. Fem barn hade en missbildningsdiagnos mot 2 förväntade. Missbildningsfrekvensen verkar således vara något hög. Ett barn hade ösofagusatresi, ett hade en handdeformitet, två barn hade ventrikelseptumdefekt (varav ett med en samtidig förmaksseptumdefekt), och ett barn hade hypospadi. Det tycks inte finnas något särskilt mönster, och tillsvidare får man förmoda att den något höga missbildningsfrekvensen är slumpbetingad. Fyndet bör do......

Orfenadrin för sig och kombinationen med paracetamol är muskelavslappande och används också vid parkinsonism. En amerikansk studie rapporterar om 411 nyfödda barn som hade exponerats för orfenadrin under första trimestern. Missbildningsfrekvensen var snarare något lägre än förväntat [1]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 90 barn vars mödrar rapporterat användning av orfenadrin. Fem barn hade en missbildningsdiagnos mot 2 förväntade. Missbildningsfrekvensen verkar således vara något hög. Ett barn hade ösofagusatresi, ett hade en handdeformitet, två barn hade ventrikelseptumdefekt (varav ett med en samtidig förmaksseptumdefekt), och ett barn hade hypospadi. Det tycks inte finnas något särskilt mönster, och tillsvidare får man förmoda att den något höga missbildningsfrekvensen är slumpbetingad. Fyndet bör dock följas upp.
Referenser
  1. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 11/2/2017
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

Fasstexter
För patienter och allmänhet